Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Indikátory UR Společné evropské ECI A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících (rok 2011)

A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících (rok 2011)

Indikátor Mobilita a místní přeprava cestujících

Indikátor ECI A.3 "Mobilita a místní přeprava cestujících" zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území Litoměřic.

Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají k určení obecného modelu mobility každého občana, patří:

  • průměrný počet cest, které vykoná každý občan během dne, kdy „cesta" znamená přemístění se z počátečního do cílového bodu (počet cest za den na osobu);
  • účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické" a „nesystematické" (% systematických cest v porovnání s % nesystematických cest);
  • průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);
  • délka trvání cest (čas cesty v minutách);
  • použité druhy dopravy pro tyto cesty, kde můžeme cesty rozdělit na „udržitelné“ a „neudržitelné“.

Indikátor ECI A.3 byl měřen pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo v Litoměřicích v listopadu roku 2011 formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá), kdy proškolení tazatelé ze SSOŠ 1. KŠPA s.r.o docházeli za respondenty do místa jejich bydliště. Respondenti (obyvatelé starší 15 let) byli vybráni kvótním výběrem z evidence obyvatel. Celkem bylo dotazováno 400 občanů města. 

Výsledky dotazníkového šetření Indikátoru A3 - ke stažení

 

 

Fotogalerie