Upravit stránku

Komise ZM a MA21

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu Zdravého města Litoměřice.

Politik Zdravého města a MA21: 
Mgr. Petr Hermann, zastupitel města, politik Zdravého města Litoměřice a MA21, předseda NSZM ČR
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21: 
Mgr. Irena Vodičková, MěÚ, útvar Pro lidi
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností. 

 • Členové komise

  Komise Zdravého města a MA21: 
  Komise je složena z 22 členů a schází se vyjma letních prázdnin jednou za měsíc. Zasedání komise jsou veřejná. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice a webu města Litoměřice. 

  Složení komise od 1. 1. 2020:
  Předseda:     Mgr. Petr Hermann 
  Tajemnice:    Mgr. Irena Vodičková

  Členové:
  Lenka Benešová             MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  Mgr. Zora Berglová        Středisko ekologické výchovy SEVER
  Ing. Lenka Brožová        MěÚ – Odbor životního prostředí
  Robert Čelko                   MěP Litoměřice
  Ladislava Čelková          metodik a projektový manažer ZM Litoměřice a MA21
  Josef Douša                     ANO
  Radka Hazuchová          Severočeši
  Mgr. Blanka Ježková      ZŠ Havlíčkova
  Bc. Miroslava Jirků         zástupce veřejnosti
  npor. Pavla Kofrová       Policie ČR
  Kateřina Kuderová         Sport a zdraví
  Alena Kuldová                Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy
  Jana Pavlasová               ODS
  MUDr. František Pražák         zástupce veřejnosti
  Jaroslav Růžička             KSČM
  PhDr. Lenka Simerská  SZ
  Mgr. Petra Smetanová NADĚJE
  Magdaléna Šabatová   zástupce podnikatelské sféry
  Veronika Vedejová       Dobrovolnické centrum DCH Ltm
  Jan Vochomůrka           MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Termíny jednání
  Místo konání: zasedací místnost MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  21.01. 2020 od 14.00 hodin
  11.02. 2020 od 14.00 hodin
  10.03. 2020 od 14.00 hodin
  14.04. 2020 od 14.00 hodin - jednání komise bylo zrušeno z důvodu koronaviru
  12.05. 2020 od 14.00 hodin - jednání komise bylo zrušeno z důvodu koronaviru
  16.06. 2020 od 14.00 hodin
  14.09. 2020 od 14.00 hodin
  20.10. 2020 od 14.00 hodin
  24.11. 2020 od 14.00 hodin
  08.12. 2020 od 14.00 hodin
 • Zápisy z komise