Upravit stránku

Komise ZM a MA21

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu Zdravého města Litoměřice.

Politik Zdravého města a MA21: 
Mgr. Petr Hermann, zastupitel města, politik Zdravého města Litoměřice a MA21, předseda NSZM ČR
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21: 
Mgr. Irena Vodičková, MěÚ, útvar Pro lidi
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností. 

 • Členové komise

  Komise Zdravého města a MA21: 
  Komise byla k 31. 12. 2018 složena z 22 členů a schází se jednou za měsíc. Zasedání komise jsou veřejná. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice a webu města Litoměřice. 

  Složení komise v roce 2019:
  Předseda:     Mgr. Petr Hermann 
  Tajemnice:    Mgr. Irena Vodičková

  Členové:
  Mgr. Zora Berglová (zástupce veřejnosti)
  Ing. Lenka Brožová (MěÚ – Odbor životního prostředí)    
  Robert Čelko (MěP Litoměřice)
  Ladislava Čelková - metodik a projektový manažer Zdravého města Litoměřice a MA21
  Josef Douša (ANO)
  Radka Hazuchová (Severočeši)
  Mgr. Blanka Ježková (ZŠ Havlíčkova)
  npor. Pavla Kofrová (Policie ČR) 
  Ing. Ivana Krňáková  (SEVER)    
  Kateřina Krňáková (Sport a zdraví)
  Alena Kuldová (Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy)  
  Bc. Miroslava Najmanová (MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
  Jana Pavlasová (ODS)
  MUDr. František Pražák (zástupce veřejnosti) 
  Jaroslav Růžička (KSČM)
  PhDr. Lenka Simerská (SZ)
  Mgr. Petra Smetanová (NADĚJE)    
  Magdaléna Šabatová (zástupce podnikatelské sféry)
  Veronika Vedejová (Dobrovolnické centrum DCH Ltm)
  Jan Vochomůrka (MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

 • Termíny jednání
  • 15. 1. 2019 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 12. 2. 2019 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 12. 3. 2019 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 9. 4. 2019 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 14. 5. 2019 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 11. 6. 2019 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 25. 9. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 15. 10. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 25. 11. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 17. 12. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
 • Zápisy z komise