Upravit stránku

Komise ZM a MA21

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu Zdravého města Litoměřice.

Politik Zdravého města a MA21: 
Mgr. Petr Hermann, zastupitel města, politik Zdravého města Litoměřice a MA21, předseda NSZM ČR
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21: 
Mgr. Irena Vodičková, MěÚ, útvar Pro lidi
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností. 

 • Členové komise

  Komise Zdravého města a MA21: 
  Komise byla k 31. 12. 2017 složena z 21 členů a schází se jednou za měsíc. Zasedání komise jsou veřejná. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice a webu města Litoměřice. 

  Složení komise v roce 2017:
  Předseda:     Mgr. Petr Hermann 
  Tajemnice:    Mgr. Irena Vodičková

  Členové:
  Ing. Lenka Brožová (MěÚ – Odbor životního prostředí)    
  Mgr. Antonín Tym, Ph.D. (MěÚ – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje)
  Ing. Ivana Poláčková  (SEVER)    
  Jaroslav Růžička (KSČM)
  npor. Pavla Kofrová (Policie ČR)    
  Mgr. Zora Berglová (zástupce veřejnosti)
  Alena Kuldová (Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy)    
  Magdaléna Šabatová (zástupce podnikatelské sféry)
  Mgr. Petra Smetanová (NADĚJE)    
  Bc. Miroslava Najmanová (MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
  MUDr. František Pražák (zástupce veřejnosti)  
  Jan Vochomůrka (MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
  Mgr. Blanka Ježková (ZŠ Havlíčkova)    
  Veronika Vedejová (Dobrovolnické centrum DCH Ltm)
  Robert Čelko (MěP Litoměřice)    
  Jana Pavlasová (ODS)
  PhDr. Lenka Simerská (SZ)  
  Lukas Wünsch (Severočeši)
  Kateřina Krňáková (Sport a zdraví)  
  Mgr. Lenka Čermáková (ZŠ Na Valech)
  Josef Douša (ANO) 

   

 • Termíny jednání
  • 8. 10. 2018 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 13. 11. 2018 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
  • 11. 12. 2018 od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
 • Zápisy z komise