Upravit stránku

Komise ZM a MA21

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu Zdravého města Litoměřice.

Politik Zdravého města a MA21: 
Mgr. Petr Hermann, zastupitel města, politik Zdravého města Litoměřice a MA21, předseda NSZM ČR
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21: 
Mgr. Irena Vodičková, MěÚ, útvar Pro lidi
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností.

 • Členové komise

  Komise Zdravého města a MA21: 
  Komise je složena z 21 členů a schází se vyjma letních prázdnin jednou za měsíc. Zasedání komise jsou veřejná. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice a webu města Litoměřice. 

  Složení komise od 19. 10. 2020:
  Předseda:     Mgr. Petr Hermann 
  Tajemnice:    Mgr. Irena Vodičková

  Členové:
  Lenka Benešová             MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  Ing. Lenka Brožová        MěÚ – Odbor životního prostředí
  Robert Čelko                   Městská policie Litoměřice
  Ladislava Čelková          metodik a projektový manažer ZM Litoměřice a MA21
  Josef Douša                     ANO
  Šárka Hájková                Dobrovolnické centrum DCH Litoměřice (od 8. 2. 2021)
  Mgr. Blanka Ježková      ZŠ Havlíčkova
  Bc. Miroslava Jirků         zástupce veřejnosti
  npor. Pavla Kofrová       Policie ČR
  Mgr. Jan Kotěra              Středisko ekologické výchovy SEVER (od 25. 1. 2021)
  Kateřina Kuderová         Sport a zdraví
  Alena Kuldová                Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy
  Jana Pavlasová               ODS
  Jaroslav Růžička             KSČM
  PhDr. Lenka Simerská  Strana zelených
  Jiří Skřivánek                   Severočeši
  Mgr. Petra Smetanová  NADĚJE
  Magdaléna Šabatová    zástupce podnikatelské sféry
  Veronika Vaňková         zástupce veřejnosti (od 25. 1. 2021)
  Jan Vochomůrka            MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Termíny jednání komise

  Místo konání: zasedací místnost MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 -  online prostřednictvím MS Teams
  12.01. 2021 od 14.00 hodin
  09.02. 2021 od 14.00 hodin
  09.03. 2021 od 14.00 hodin
  13.04. 2021 od 14.00 hodin
  11.05. 2021 od 14.00 hodin
  08.06. 2021 od 14.00 hodin
  07.09. 2021 od 14.00 hodin
  12.10. 2021 od 14.00 hodin
  16.11. 2021 od 14.00 hodin
  14.12. 2021 od 14.00 hodin

   

   

 • Zápisy jednání komise