Upravit stránku

Dotační program Zdravého města Litoměřice 2020

Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Rada města jej schválila 2. 12. 2019 usnesením č. 676/24/2019.
Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města, k podpoře komunitního života ve městě.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2020 v
yčleněno 250 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2020: „Jíme - zdravě, chutně, společně“. Naším partnerem je Středisko ekologické výchovy SEVER, pro které je jídlo light motivem roku. Máte-li zájem, kontaktujte je!

Těšíme se na vaše žádosti, zasílejte je elektronicky nejpozději do 10. února 2020 (v tištěné podobě do 15. 2. 2020)!

Pravidla ke stažení
Žádost o dotaci - pro lepší zobrazení, uložení a tisk je doporučeno otevřít žádost v aplikaci Google Chrome.
Desatero priorit Litoměřic 2019
Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice
Rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Zveřejnění programu na úřední desce města