Upravit stránku

Vyhlášen dotační program ZM 2021

Dotační program a MA21 Zdravého města Litoměřice pro rok 2021 byl schválen Radou města dne 14. 12. 2020 usnesením č. 657/24/2020:
RM schvaluje:
a) pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2021.

Dotační program je pravidelně tvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2021 vyčleněno 200 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2021: „Zdraví má mnoho podob“.

Žádosti lze podávat od 11. 1. 2021, termín uzávěrky podání elektronických žádostí je středa 10. 2. 2021.

Pravidla DP ZM
Žádost o dotaci
Rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Desatero priorit Litoměřic 2019
Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice