Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vítejte na našich stránkách

 

 

Soutěž ODPADOMÁNIE 

1. května - 31. října 2017
Sběrný dvůr Litoměřice, Nerudova

Každý občan města, který přiveze na sběrný dvůr nebezpečný, objemný či biologicky rozložitelný odpad, dále dřevo, elektrozařízení, zářivky, kovy nebo jedlý olej a tuk obdrží od obsluhy sběrného dvora soutěžní kupón, na který dostane otisk soutěžního razítka. V okamžiku, kdy občan obdrží tři razítka, tedy když ve třech různých dnech přiveze na sběrný dvůr jeden ze stanovených druhů odpadů, může vyplněný soutěžní kupón vhodit do zapečetěné nádoby, která se nachází u obsluhy sběrného dvora, čímž se zařadí do slosování o ceny. Do soutěže se mohou občané zapojit opakovaně, to znamená, že čím vícekrát občan na sběrném dvoře odpad odevzdá, tím více soutěžních kupónů bude moct vyplnit a tím vyšší bude i jeho šance vyhrát.

Odpadománie aneb přines odpad a vyhraj! 

plakát (.jpg)

 

 

Na kole jen s přilbou

 červenec - srpen 2017

Preventivní kontroly cyklistů a jejich vybavení městskou a státní policií.

Akce se koná v rámci kampaně Národní dny bez úrazů.