Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Fórum - Desatero problémů

Fórum - Desatero problémů

Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

středa 5. 4. 2017 od 16 hodin
Dům kultury v Litoměřicích

Dne 5. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích bude konat veřejné fórum, ze kterého vzejdou nejpalčivějších problémy Litoměřic.

Tyto problémy budou ověřeny anketou a sociologickým průzkumem a poté předloženy radě a zastupitelstvu města k plnění.

V rámci fóra proběhne prezentace projektů participativního rozpočtu.

 

 

Program:

 1. ohlédnutí za minulým rokem
 2. diskuze v tématických oblastech
 3. hlasování o projektu participativního rozpočtu "Můj nápad pro naše město" 

Plakát (.jpg)
Pozvánka (.pdf)

 

Desatero problémů Litoměřic pro rok 2016/2017

Dne 11. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem.

Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 26. 5. 

K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2016 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu v červnu 2016.

TOP problémy Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Rekonstruovat plavecký bazén 
 • Problém č. 2: Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií 
 • Problém č. 3: Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 
 • Problém č. 4: Revitalizovat městskou tržnici
 • Problém č. 5: Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím
 • Problém č. 6: Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města 

Navrhovaná opatření řešení TOP problémů (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
Sociologická studie (.pdf)
Anketa - závěrečná zpráva (.pdf)
Zápis (.pdf)
Prezentace (.pdf)
Plakát (.png)


reportáž - Hlasujte v anketě
reportáž

reportáž - pozvánka na fórum
fotogalerie

Participativní rozpočet

Na letošním fóru měli přítomní možnost hlasovat o projektu v rámci participativního rozpočtu.

Výsledky:

 1. Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře - 98 hlasů
 2. Komunitní zahrada - 42 hlasů
 3. Kasárna Dukelských hrdinů - umístění herních prvků u beachvolejbalového hřiště - 24 hlasů

 

 

Desatero problémů Litoměřic pro rok 2015/2016

Dne 13. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly ověřeny anketou, která proběhla od 21. 4. do 31. 5. 2015 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice (elektronický formulář) nebo v Infocentru Litoměřice na Mírovém náměstí (listinná podoba).

Tyto výsledky byly předloženy společně s Desaterem z fóra a výsledky sociologického průzkumu radě města ke stanovení TOP problémů a garantů k jejich realizaci.

TOP problémy Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města
 • Problém č. 2: Revitalizovat městskou tržnici
 • Problém č. 3: Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu)
 • Problém č. 4: Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě
 • Problém č. 5: Vybudovat ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
 • Problém č. 6: Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie
 • Problém č. 7: Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů

Navrhovaná opatření řešení TOP problémů (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
zápis (.pdf)
prezentace (.pdf)
plakát (.jpg)

Fórum (reportáž)
Fórum (podrobná reportáž)

 

Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně! pro rok 2014

Dne 9. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze které vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly následně ověřeny anketou, která probíhala od 14. 4. do 18. 5. 2014 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice (elektronický formulář) nebo v Infocentru Litoměřice (listinná podoba).

Konečné výsledky TOP problémů Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Úplné zrušení heren a automatů ve městě
 • Problém č. 2: Zlepšit cyklodopravu ve městě
 • Problém č. 3: Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
 • Problém č. 4: Zrušit automaty na sladkosti na školách
 • Problém č. 5: Vybudovat atletický ovál na ZŠ Havlíčkova
 • Problém č. 6: Zvýšit počet odpadkových košů ve městě a zlepšit průběžný úklid

Mimořádnou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém (definovaný problém získal v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce). Jedná se o tzv. "neověřený problém": 

 • Neověřený problém: Vybudovat atletický ovál v kasárnách pod Radobýlem (sportovní a odpočinkový areál)

Naformulované problémy jsou zaneseny do Dataplánu Národní sítě Zdravých měst do komunitního Plánu zdraví a kvality života.

TOP problémy budou předloženy Radě a Zastupitelstvu města k řešení.

ke stažení:
Zpráva k TOP problémům - navrhovaná opatření (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
Výsledky ověřovací ankety (.pdf)
Zápis z fóra (.pdf)
příloha zápisu (.pdf)
prezentace (.pdf)
pozvánka (.pdf)
plakát (.pdf)
leták (.pdf)

reportáž

 

Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně! pro rok 2013

Výsledky ověřovací ankety z fóra

Na veřejném diskuzním fóru 29. 4. 2013 byly naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Diskuze v domě kultury se zúčastnilo 170 osob. (viz zápis z akce). Tyto problémy byly následně ověřeny anketou, která probíhala do 10.6.na webových stránkách Zdravého města Litoměřice, distribucí anketních lístků do domácností, vyplnit lístky bylo možné na sběrných místech  nebo přímým oslovením studentů SSOŠ 1. KŠPA Litoměřice.
Z 783 přijatých hlasů, bylohodnoceno 719 platných anketních lístků.

Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci "ověřovací" ankety, je následující:  

 • Problém č. 1: Podporovat aktivity Knihovny K. H. Máchy, zřídit výtah
 • Problém č. 2: Zřídit zubní pohotovost
 • Problém č. 3: Zlepšit úklid veřejných prostranství
 • Problém č. 4: Vybudovat atletický ovál a dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova
 • Problém č. 5: Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
 • Problém č. 6: Posílit městskou veřejnou dopravu v návaznosti na vlaková spojení
 • Problém č. 7: Využít prostory pivovaru pro účely a potřeby cestovního ruchu

Mimořádnou pozornost občanů v anketě vzbudily následující problémy (nově nadefinované problémy získaly v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce). Jedná se o tzv. „neověřené problémy“       

 • "Neověřený" problém č. 1: Vybudovat nová dětská hřiště a stávající dovybavit bezpečnými prvky pro nejmenší
 • "Neověřený" problém č. 2: Omezit provoz hracích automatů ve městě (především v Masarykově ulici)

Naformulované problémy budou následně zaneseny do DataPlánu NSZM (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi) a komunitního Plánu zdraví a kvality života.

Dále budou společně s důvodovou zprávou předloženy Radě a Zastupitelstvu města k řešení.

Ke stažení:

Vyhodnocení TOP 10 (pdf)
výsledky ankety (pdf)
výstupy z veřejného fóra (pdf)
zápis z akce (pdf)
tisková zpráva (pdf)
video z akce (html)

 

Podpořeno z Pprogramu švýcarsko-české spolupráce.

 

 


Strana 1 z 2

Fotogalerie