Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 21. 10. 2013
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice Komise Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agendy 21
konané dne 21. 10. 2013 od 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
 
 Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, František Pražák, Ivana Poláčková, Renáta Jurková, Petra Smetanová, Veronika Vedejová, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Pavla Kofrová, Petr Krňák, Blanka Ježková, Zora Berglová, Alena Kaiserová 

Omluven: Alena Kuldová, Andrea Křížová, Lenka Brožová, Antonín Tym

Nepřítomen: Ludmila Punčochářová 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Obhajoba „B“ MA21 na místě – 30. 10. 2013
 2. Kampaně ZM – Dny zdraví, Národní dny bez úrazu
 3. IGS – téma roku, úpravy
 4. Různé

Konec jednání: 15:30
Termín příštího jednání: 25. 11. 2013 ve 14.00 hod.
Zapsal(a): Rita Vlčková 

BOD 1  - Obhajoba „B“ MA21 na místě

Dne 18. 10. proběhla v Olomouci první části obhajoby „B“ v rámci Jubilejní konference NSZM, kde zástupci Litoměřic prezentovali systematický posun v jednotlivých oblastech UR (10 témat), se zaměřením na ekoinovace v energetice.  

Ve středu 30.10. proběhne v Gotickém hradu druhá část obhajoby „B“ , kontrola na místě.

R. Vlčková představila členům komise prezentace, které budou představeny hodnotitelům Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Prezentace jsou složeny ze dvou částí:

1. systém MA 21  - zlepšení od minulého roku, zejména řešení konkrétních problémů za využití prvků Kritérií MA21 –v této prezentaci se zaměříme na to, co se nám letos povedlo - na mezigenerační spolupráci, zvyšování podílu zeleně a problematiku zdraví.
Prezentovat za komisi bude P. Smetanová (projekty IGS 2013), B. Ježková (zapojení Zdravé školy), A. Kuldová (nekuřáctví)

2. stav UR – dle jednotlivých témat (10 dle Aalborských závazků), změny od minulého roku,  trendy, vyhodnocení slabých stránek -  bude prezentováno vedoucími odborů a tajemníkem úřadu.     

Účast členů komise na této akci je žádoucí. 

BOD 2  - Kampaně

Od posledního zasedání komise proběhly následující kampaně

Národní dny bez úrazu:
9.10. IZS Tvůj ochránce – pro žáka 5 tříd, účast cca 400 žáků, Zahrada Čech – 11 stanovišť,
         5 litoměřických škol, ZŠ Ploskovice, ZŠTerezín,  ZŠ Žalhostice 

Dny zdraví – říjen
VZP – bezplatné vstupy do posilovny, solné jeskyně a bazénu,

V knihovně vybíráme během října Brýle pro Afriku – doneste nevyužité brýle dioptrické i sluneční

Celkem 22 akcí.

1.10. Senioři na golf
9.10. Bezplatné měření
14.10. „Šmejdi“ s besedou
17.10. PP pro maminky

Hlavní partneři: DDM Rozmarýn, Knihovna KHM, ZŠ a MŠ Lingua

Akce najdete na:http://zdravemesto.litomerice.cz/kalendar-akci.html 

BOD 3  - Integrovaný grantový systém ZM

rozděleno v r. 2013 150 tis. Kč, téma roku: Mezigenerační spolupráce

Úkolem příští komise je stanovit téma roku 2014, které by mělo vycházet z problémů veřejného fóra nebo se týkat aktuálního či dlouhodobě málo řešeného problému

Návrhy: „Čisté město – je to na nás.“
               „ Nežijeme tu sami a pro sebe“…….

Prosím, přemýšlejte o návrzích a jejich znění můžete volat či napsat R. Vlčkové.

Další úpravy IGS v roce 2014:
- upřesnit v metodice výši poskytnuté částky a podíl 20% z poskytnuté částky
- upřesnit uznatelné náklady 

BOD 4  - Různé

 1. Cyklistika  - 17.10. proběhlo jednání o výstupech kulatého stolu za účasti zástupců odboru dopravy, Policie ČR, odboru územního rozvoje a místostarostů K. Krejzy a V. Červína. Snaha o vyřešení průjezdu od Tyršova mostu k hornímu nádraží.
 2. Anketa dětská hřiště byla ukončena k 15.10. , výsledky budou k dispozici na příští komisi
 3. Výstava Zdravé město od 1.11. v Minigalerii na radnici (Czech point)
 4. 13.6. je předběžně naplánována akce Dům dun k podpoře osvěty globální odpovědnost a Fair trade
 5. Konference Kapradí – ekologická výchova, pořadatelé Sever a EKO škola Na Valech – 1.11.2013
 6. ŽŠ Na Valech nabídla možnost úklidu prostranství v rámci projektových dní školy , návrh:  Švermova ulice u DPS

Termín dalšího setkání komise je v pondělí  25 .11. 2013 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie