Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 24. 11. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 24. 11. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Jana Hanousková, František Pražák, Blanka Ježková, Miroslava Najmanová, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Antonín Tym, Zora Berglová, Alena Kaiserová, Pavla Kofrová, Petr Krňák

Omluveni: Petra Smetanová, Renáta Jurková, Andrea Křížová, Dominik Hanko, Alena Kuldová, Lenka Brožová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. IGS ZM 2015 – schválení pravidel, téma roku 2015
 2. Povolební aktualizace členů komise
 3. Obhajoba Praha – 25.11.2014
 4. Akční plán 2014
 5. Akce podzim 2014
 6. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 15. 12. 2014 ve 14 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - IGS 2015 - schválení pravidel, téma roku 2015

Upravená pravidla pro rok 2015:
• Jednotná tabulka pro zadávání všech grantů (v příštím roce bude též elektronicky)
• V rozpočtu odebrán sloupec „další výdaje“
• Partnerství je nutné dokládat! Nesmí se za služby partnerů platit. Pronájem není partnerství.
• Medializace: podmínka nahlásit akci 1 týden předem a vyzvednout banner ZM

Téma roku 2015:
Návrh témat pro rok 2015:
Doprava a bezpečnost – problémová oblast dle hodnotitelů
Místní ekonomika a podnikání - problémová oblast dle hodnotitelů
Zdravý životní styl – vyplývá z problémů fór

Hlasováním členů komise zvítězilo téma: Doprava a bezpečnost
Formulace pro IGS ZM 2015: „Po městě zdravě a bezpečně“
IGS ZM pro 2015 bude vyhlášen společně s dalšími granty po RM 18.12.2014
RV informuje minulé žadatele o podmínkách pro rok 2015 předem. Vyhlašování grantů v minulých letech probíhalo začátkem prosince.

BOD 2 - Povolební aktualizace členů komise

Komise ZM a MA21 má nyní 19 členů, po podzimních volbách strany nominovaly do komise ZM a MA21 následující členy:

Jana Pavlasová – ODS,
Hana Hochbergerová – ČSSD
Lukáš Wünsch – Severočeši,PhD.
Lenka Simerská – SZ
Kateřina Krňáková – Sport a zdraví
Jaroslav Růžička – KSČM
Alena Pávková – KSČM

V následujícím období z důvodů pracovní vytíženosti odstoupila Ing. Andrea Křížová, jako vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče zůstává v pravidelném kontaktu s koordinátorkou ZM a bude se podílet na aktivitách ZM a MA21.

1 společné setkáni: 15.12. 2014 od 14 hod.

Termín schůzek: poslední pondělí v měsíci od 14.00, eventuálně 14.30 hod.

BOD 3 - Obhajoba "B", 25. 11. 2014 Praha - Kaiserštejnský palác

RV představila členům komise prezentaci, kterou se Litoměřice prezentují při konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR 25.11. v Kaiserštejnském paláci v Praze, zaměřenou na téma spolupráce s mládeží.
Prezentaci společně s informacemi o konferenci a udílení Kategorií za rok 2014 je možno shlédnout na:
http://zdravemesto.litomerice.cz/
Město Litoměřice obhájilo Kategorii B podle kritérií MA21, v letošním roce dokonce se třemi hvězdičkami.

BOD 4 - Akční plán 2014

Akční plán za rok 2014 bude vyhodnocen na dalším setkání komise, aby byli noví členové informováni o práci komise a MA 21.
Na tomto setkání budou též stanovena témata pro akční plán pro rok 2015.

BOD 5 - Akce podzim 2014

20.10. veřejné projednání objektu kasáren pod Radobýlem – od 17. hod, Hrad Litoměřice –velká účast veřejnosti – 90 osob
Bližší informace: http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

21.10. soutěž škol ve vaření – zapojení všech ZŠ, SŠPHS - pozitivní ohlas škol i organizátorů
Bližší informace: http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2014.html

23. – 24.10. Energetická konference Energie (pro) města – Hrad Litoměřice
Bližší informace: http://zdravemesto.litomerice.cz/konference-energie-2014.html

20.11. Noc venku – akce ke zviditelnění problematiky bezdomovectví - přespání na náměstí ve stanu, k přiblížení situace bezdomovců a možnosti zapojení a pomoci občanů, večerní program na náměstí, hlavní organizátor NADĚJE
Zúčastnilo se celkem 130 osob, vybralo se 332 ks trvanlivých potravin, do rána vydrželo celkem 26 lidí. Teplota okolo 4 stupňů celsia.

22.11. celonárodní sbírka potravin – rekordní výsledek.

BOD 6 - Různé

 • MŽP přidělilo dotaci ve výši 2 208 tis. Kč projektu READY 21 – Program švýcarsko – české spolupráce MŽP – aktivity Zdravého města, energetiky, strategického plánování a dopravy pro rok 2015.
 • 2.11. proběhne setkání pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu, který bude na základě nové Analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic aktualizován a budou vybrány TOP 3 zdravotní problémy
 • do 31.12. probíhá anketa k odpadkovým košům, občané mají možnost vytipovat místa, kde jich je nedostatek : http://zdravemesto.litomerice.cz/
 • 11.11. se RV a PH zúčastnili jednání dětského zastupitelstva, 4 školy mají své zástupce, 3 ZŠ dodají, skupina je připravena pracovat na projektu s knihovnou KRE-KNI (kreativní knihovna) a na přípravě workoutového hřiště.
 • 2.11- „Litoměřice 2050“ projekt POCACITO – UK – vize do budoucnosti
 • Exkurze studentů gymnázia do nemocnice - 24. 11. a 1.12.
 • 1.12. vyhlášení soutěže o protidrogový plakát
 • 28. 11. schůzka ke školním fórum
 • 28. 11. účast a prezentace Litoměřic na Fóru udržitelného rozvoje pořádaném úřadem vlády
 • 8.12. ocenění dobrovolníků u starosty města

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 15 .12. 2014 od 14.00 hod. 

 

Fotogalerie