Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 15. 12. 2014

 Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 15. 12. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Jana Hanousková, František Pražák, Zora Berglová, Alena Kuldová, Petr Krňák, Dominik Hanko, Lenka Brožová, Petra Smetanová, Lukas Wünsch, Marie Hochbergerová, Kateřina Krňáková, Jana Pavlasová, Lenka Simerská

Omluveni: Petr Hermann, Blanka Ježková, Alena Kaiserová, Miroslava Najmanová, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Antonín Tym, Renáta Jurková, Pavla Kofrová, Jaroslav Růžička

Nepřítomni: Alena Pávková

Jednání řídila: Mgr. Rita Vlčková
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. IGS ZM 2015 - termíny
 2. Aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice
 3. Akční plán 2014 - vyhodnocení
 4. Akční plán 2015 - návrhy
 5. Termíny komisí 2015
 6. Různé

Konec jednání: 15.45 hod.
Termín příštího jednání: 25. 1. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - IGS ZM 2015 - termíny

Téma roku 2015: "Po městě zdravě a bezpečně"

Termíny:
19. 12. vyhlášení výzvy (18. 12. schválí RM)
13. 2. odevzdání žádostí
Termíny pro hodnotitele (odevzdání 23. - 27. 2.)
12. 3. RM - schválení podpořených grantů
16. 3. - 31. 12. 2015 čerpání financí

BOD 2 - Aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice

2. 12. 2014 se sešla pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu města Litoměřice a schválila aktualizovanou verzi zdravotního plánu (aktualizováno na základě vypracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic 2014 a dokumentu Zdraví 2020).

Zdravotní plán komise jednohlasně schválila.
Tento dokument bude ještě před schválením ZM předložen v lednu 2015 komisi zdravotní a sociální při RM a opatření budou doplněna po jednání na odboru školství, kultury, sportu.

Na jednání 2. 12. byly stanoveny 3 TOP zdravotní cíle pro rok 2015 - 2017.

 1. Zdravé a bezpečné životní prostředí
 2. Výchova ke zdraví dětí a mládeže
 3. Duševní zdraví

Zdravotní plán bude schvalovat zastupitelstvo města 9. 4. 2015.

BOD 3 - Akční plán zlepšování - vyhodnocení

Vyhodnocený Akční plán za rok 2014 je přílohou emailu. Případné podněty je možné zaslat do 5. 1. 2015.

Vyhodnocený APZ 2014 bude předložen RM společně s APZ 2015.

BOD 4 - Akční plán zlepšování 2015

Akční plán zlepšování na rok 2015 bude předložen a schválen na jednání komise dne 25. 1. 2015.

Návrhy:
v rámci oblasti podnikání zajistit propagaci nekuřáckých a fairtradových provozoven - letáky a informace pro infocentrum, městským policistům

Případné podněty je možné zasílat Ritě Vlčkové do 15. 1. 2015.

BOD 5 - Termíny komisí v 1. pololetí 2015

Jednání vždy v pondělí od 14 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Pekařské ulici (v přízemí za pokladnou)
26. 1.
16. 2.
23. 3.
27. 4.
25. 5.
22. 6.

BOD 6 - Různé

 • dne 18. 12. bude rada města schvalovat proces plnění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21
  Do 31. 1. 2015 - odevzdání přihlášky ( podmínka v kategorii B nejméně 3x, Litoměřice 7x)
  Zájem o vstup schválen usnesením zastupitelstva 29. 1. 2015.
  Do 28. 2. 2015 předložení Auditů UR (sebehodnocení v 10 tématech dle Metodiky hodnocení Kategorie A) vytvoření místních pracovních skupin pro jednotlivé oblasti UR.
 • 8. 12. proběhlo poděkování dobrovolníkům u starosty města, oceněno 28 dobrovolníků
 • 2. 12. se zúčastnila druhá skupina studentů gymnázia exkurze do městské nemocnice, skupina studentů navštívila též ordinaci gynekologie MUDr. Holbové. Poděkování A. Kuldové za zprostředkování.
 • do 31. 12. 2014 je možné zasílat podněty k rozmístění nových košů.
 • k nahlášení nepořádku a podnětů je též možné využít webovou aplikaci "Lepší místo" nebo "In city"
 • 8. 12. dětské zastupitelstvo hostilo dětské zastupitele z Prahy 7, Prahy 21 a Prahy Libuš, byl připraven program - prohlídka města a společné aktivity v knihovně
 • 2. 12. proběhlo druhé setkání v rámci projektu UK Praha - Centra pro otázky životního prostředí - vize do roku 2050
  časová osa s možností doplnění námětů občanů by se měla uskutečnit na fóru 2015 a na mladém fóru
 • FÓRUM DESATERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC 2015 SE USKUTEČNÍ v pondělí 13. dubna 2015 od 16 hod.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 26. 1. 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie