Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 26. 1. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise Zdravého města a místní Agenda 21

konané dne 26. 1. 2015 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Hanousková, František Pražák, Zora Berglová, Alena Kuldová, Blanka Ježková, Alena Kaiserová, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Lukas Wünsch, Kateřina Krňáková

Omluveni: Petr Krňák, Lenka Brožová, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Antonín Tym, Renáta Jurková, Pavla Kofrová, Jaroslav Růžička, Jana Pavlasová, Lenka Simerská, Alena Pávková, Marie Hochbergerová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. IGS ZM 2015 - hodnotitelé, finalizace termínů
 2. Akční plán 2015 - schválení
 3. Výroční zpráva 2014
 4. Plán akcí 2015
 5. Různé

Konec jednání: 15.20 hod.
Termín příštího jednání: 16. 2. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - IGS ZM 2015 - hodnotitelé, finalizace termínů

Téma roku IGS ZM 2015: "Po městě zdravě a bezpečně"

Pro rok 2015 je alokováno na granty ZM 150 tis. Kč z rozpočtu města.

Termíny pro granty a jejich hodnocení:
19. 12. vyhlášení výzvy (18. 12. 2014 schválila RM)
13. 2. odevzdání žádostí
17. 2. odeslání žádostí hodnotitelům
5. 3. hodnotitelé - odevzdání výsledků

POZOR!
Změna - komise z 23. 3. se přesune na 9. 3. (nutnost schválení grantů komisí před RM)

9. 3. od 12.30 hod. - setkání hodnotitelů
        od 14.00 hod. - komise ZM a MA 21

12. 3. zasedá RM (schválení grantů k podpoře IGS ZM)

Hodnotitelé:
P. Hermann, Z. Berglová, P. Smetanová, J. Hanousková, B. Ježková, V. Vedejová

BOD 2 - Akční plán zlepšování 2015 - schválení

Návrh Akčního plánu zlepšování (APZ) na rok 2015 byl členům komise zaslán společně s pozvánkou dne 20. 1. Na jednání komise byl návrh finalizován a přítomnými členy komise schválen.

APZ 2015 bude předložen k vzetí na vědomí RM dne 5. 2. 2015 společně s vyhodnoceným APZ 2014 (projednáno na prosincové komisi) a Výroční zprávou 2014.

BOD 3 - Výroční zpráva 2014

R. Vlčková informovala členy komise o zpracování Výroční zprávy za rok 2014. Členové komise měli možnost si tuto zprávu prohédnout a schválili její podobu.

Výroční zpráva 2014 je jedním z kritérií pro udělení Kategorie B a bude předložena dne 5. 2. RM k vzetí na vědomí.

BOD 4 - Plán akcí 2015

RV představila členům komise akce ZM a partnerů, které mají již stanovený termín:

23. 2.    prezentace ZM a MA 21 v Praze - Počernice a Praze 14
27. 2.    Školní fórum - 1. ZŠ
12. 3.    Roadshow "Bez rakoviny" - od 14 do 17 hod. supermarket Interspar (Hypernova Albert)
23. 3.    Otevření parku a dopravního hřiště - celodenní akce
27. 3.    Mladé fórum - od 9 do 12.30 hod.
13. 4.    fórum "Desatero problémů Litoměřic" od 16 hod. v Domě kultury Litoměřice
18. 4.    "Ukliďme Litoměřice. Ukliďme Česko" od 9 hod.
23. 4.    Dětský den bez úrazů od 8 do 12 hod. na DDH
9. 5.      Férová snídaně od 10 hod. - Jiráskovy sady
19. 5.    IZS pro MŠ aneb Dávej pozor od 8 do 12 hod. na DDH
12. 6.    DUN DUN - africký férový festival, od 14 do 18 hod. v parku V. Havla
16. 6.    Do života bez karambolu od 8 do 12 hod. v areálu Zahrady Čech
Prázdniny - Bez přilby už nevyjedu
4. 9.      Den udržitelného města - novinka (projekt READY 21)
září - akce k ETM
17. 9.   Bezpečná cesta do školy
30. 9.   IZS Tvůj ochránce
říjen - akce ke Dnům zdraví

BOD 5 - Různé

 • Anketa k rozmístění odpadkových košů (problém z fóra 2014) probíhala v průběhu prosince. Na e-mail ZM bylo doručeno 24 podnětů od 11 navrhovatelů. Výsledky ankety byly předány odboru územního rozvoje, který nakoupí 25 košů a při jejich rozmístění bude návrhy od občanů repektovat. Děkujeme všem, kteří se do ankety připojili.
 • Od dubna do října bude Diakonie zajišťovat pro TSM pravidelný úklid Mostné hory.
 • 18. - 20. 2. proběhne workshop strategického týmu udržitelného rozvoje a garantů auditů za účelem finalizace a sjednocení výsledné podoby auditů 10 oblastí UR. Do 28. 2. budou audity odeslány expertům k posouzení.
 • Návrh na úklidovou akci 18. 4. - prostory parkánů a oblast kolem tunelu, oblast Bílé stráně.
 • příští komise - zjistit zóny se zákazem požívání alkoholu a jakým způsobem jsou tyto vyhlášky kontrolovány.

POZOR!!

Upravené termíny komisí ZM a MA 21 - pondělí od 14 hod.:

16. 2.
9. 3. (přesunuto z 23. 3.)
20. 4. (přesunuto z 27. 4.)
25. 5.
22. 6.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 16. 2. 2015 od 14.00 hod.

Přílohy:
Akční plán zlepšování  2014 - vyhodnocení (.pdf)
Výroční zpráva 2014 (.pdf)
Audit UR - složení pracovních skupin (.pdf)

 

 

Fotogalerie