Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 25. 1. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 25. 1. 2016 od 14 hod v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Veronika Vedejová, Zora Berglová, Jana Fialová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Petra Smetanová, Alena Kuldová, Blanka Ježková, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Jaroslav Růžička, Jana Pavlasová, Magdaléna Šabatová

Omluveni: Antonín Tym, Lenka Brožová, Pavla Kofrová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Dotační program ZM 2016 - hodnotitelé, finalizace termínů
 2. Akční plán 2016 - návrhy, schválení
 3. Termíny akcí 2016
 4. U-Žít Litoměřice 2016 - téma zdraví?
 5. Kampaň proti kouření - prodejci + videoklipy
 6. Různé

Konec jednání: 15.20 hod.
Termín příštího jednání: 29. 2. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - IGS ZM 2016 - hodnotitelé, finalizace termínů

Pro rok 2016 je alokováno na dotace ZM 150 tis. Kč z rozpočtu města

Téma roku 2016: "Zdraví nás baví"

Termíny:
12. 12. 2015 vyhlášení výzvy (11. 12. schválila RM)
12. 2. 2016 odevzdání žádostí (elektronicky), 17. 2. tištěné
16. 2. 2016 odeslání žádostí hodnotitelům
27. 2. 2016 hodnotitelé - odevzdání výsledků

POZOR!
Změna - komise 22. 2. se přesune na 29. 2 (schválení dotací před RM 3. 3.)

29. 2. 2016 od 12:30 hod. - setkání hodnotitelů
                     od 14 hod. - komise ZM

Hodnotitelé 2016: P. Hermann, Z. Berglová, P. Smetanová, V. Vedejová, I. Poláčková

BOD 2 - Akční plán zlepšování (APZ) 2016 - návrhy, schválení

Návrh Akčního plánu zlepšování (APZ) na rok 2016 byl předložen členům komise, diskuse probíhala již na prosincovém jednání.

APZ 2016 bude předložen k vzetí na vědomí RM dne 18. 2. 2016 společně s vyhodnoceným APZ 2015 a s aktuálním seznamem členů komise ZM a MA21.

APZ bude po schválení RM zveřejněn na webu Zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni.html

BOD 3 - Plán akcí 2016

RV představila členům komise termíny akcí ZM a partnerů:

26. 1. 2016  Kulatý stůl - prorodinné aktivity

školní fóra:
11. 2. ZŠ Litoměřice, Na Valech, 10 hod.
25. 2. ZŠ Litoměřice, U Stadionu, 11 hod.
26. 2. Masarykova ZŠ, 11 hod.
1. 3. ZŠ Litoměřice, Ladova, 10 hod.
3. 3. ZŠ Litoměřice, Havlíčkova, 10 hod.

11. 2. Soutěž vaření škol

4. 2. - 11. 2., 18. 2., 25. 2. Plavání seniorů La Manche

1. 4. Mladé fórum - od 9 do 12:30 hod.

11. 4. fórum "Desatero problémů Litoměřic", od 16 hod., DK

17. 4. "Ukliďme Litoměřice. Ukliďme Česko.", od 9 hod.

20. 4. Dětský den bez úrazů, 8 - 12 hod., Dětské dopravní hřiště (DDH)

14. 5. Férová snídaně, od 10 hod., Jiráskovy sady

25. 5. IZS pro MŠ aneb Dávej pozor, 8 - 12 hod., DDH

17. 6. DUN DUN - africký férový festival, 14 - 18 hod.

19. 6. Do života bez karambolů, 8 - 12 hod., Zahrada Čech

prázdniny - Bez přilby už nevyjedu

září - akce k ETM

16. 9. Bezpečná cesta do školy

21. 9. IZS Tvůj ochránce

říjen - akce ke Dnům zdraví
 

BOD 4 - U-Žít Litoměřice 2016 na téma zdraví?

V roce 2015 proběhla akce U- ŽÍT Litoměřice na téma šetrné energetiky a dopravy. Členové komise se shodli, že v letošním roce uspořádají tuto osvětovou akci na téma zdraví, a to v termínu září (na náměstí nebo Střeleckém ostrově apod.) nebo v říjnu (ve vnitřním prostoru - MKZ, sportovní hala apod.).

O náplni a termínu se bude jednat na příštím setkání komise.

BOD 5 - Kampaň proti kouření - prodejci + videoklipy

25. 1. proběhlo u starosty města slavnostní vyhlášení nejlepších protikuřáckých videoklipů a šlo o první veřejnou projekci všech klipů. Ocenění převzali autoři všech 9 videoklipů.

Videoklipy lze shlédnout ve videogalerii Zdravého města: https://www.youtube.com/channel/UChIaVQLSw6VnPm1yk6VuCcQ

Na příštím setkání bude navržen další postup v protikuřácké kampani se zapojením podnikatelského sektoru.

BOD 6 - Různé

 • 26. 1. od 16 hod. proběhne kulatý stůl k prorodinným aktivitám. Výstupy a zápis z jednání na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html
 • v rámci participativního rozpočtu města bude rozděleno 150 tis. Kč. Projekty je nutné podat do 20. 2. 2016 a na fóru 11. 4. prezentovat před závěrečným hlasováním, více informací včetně metodiky a žádosti na webu Zdravého města
 • 18. 2. proběhne workshop NSZM v Praze k aktualizaci metodik k auditům UR
 • 19. 1. proběhla prezentace Litoměřic pro WHO, aspirace na účastnické města na mezinárodní konferenci v roce 2017
 • 21. 1. setkání stakeholderů k Plánu udržitelné mobility
 • 20. 1. jednání k nominaci na ocenění Památkové rezervace
 • 11. 2. soutěž ve vaření škol - téma 2016: luštěniny
 • 4., 11., 18. a 25. 2. plavání seniorů "La Manche"
 • 16. - 18. 3. jarní škola NSZM v Litoměřicích
 • kulatý stůl - stravování - celkově, CŠJ - otázka pořádání v roce 2016

Termíny komisí ZM a MA21 1. pololetí 2016: pondělí od 14 hod., Pekařská ulice
25. 1.
29. 2.
30. 3. - středa
25. 4.
30. 5.
27. 6.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 29. 2. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie