Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 19. 2. 2016

Zápis z Řídící skupiny pro fair trade,
konané dne 19. 2. 2016

Přítomni: Marcela Trejbalová, Rita Vlčková, Hana Tobiášová, Hana Rozmarová, Petra Dostalová, Monika Čapková, Helena Učíková Lendacká, Václav Tojnar, Kateřina Simajchlová, Radka Hrušková
Omluveni: Antonín Tym, Zora Čuchalová, Iveta Dragoňová, Renata Rokůsková, Michaela Hervertová, Petr Hermann, Kateřina Minková

Program:

 1. Zahájení
 2. Granty - elektronické zpracování žádostí
 3. Návrh banneru, návrh okna KHS
 4. Akce plánované na březen
 5. Férová snídaně
 6. Dun Dun
 7. Soutěž Kde v Litoměřicích hleda fair trade
   

K bodu 1 – Zahájení, přijetí nového člena skupiny

Jednání řídící skupiny pro FT zahájila ve 13.00 hodin Hana Tobiášová přívítáním přítomných.

K bodu 2 – Granty na podporu fair trade v Litoměřicích - elektronické zpracování žádostí

Město obdrželo 7 žádosti o dotaci z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích. Všechny žádosti splňují vyhlášené podmínky. Vzhledem k tomu, že připravený rozpočet pokryje financování dotací pro všechny žadatele v plném rozsahu, není třeba jednotlivé žádosti hodnotit a stanovovat jejich pořadí. Radě města doporučíme udělit dotaci všech žadatelům.

Letos se poprvé podávaly žádosti o grant prostřednictvím elektronického formuláře. Žadatelé byli s tímto způsobem podávání žádosti spokojeni.

Pro závěrečnou zprávu bude rozvněž připraven elektronický formulář na webu Zdravého města v sekci Dotace a granty.

K bodu 3 – Návrh banneru

Za oba návrhy autorům děkujeme, shodli jsme se na těchto dílčích úpravách: 

- návrh banneru je třeba oživit, sladit s ostatními osvětovými materiály, vyměnit fotografii.
- návrh vitríny KHS - odstranit texty a siluety v postranních oknech, zesvětlit barvu pozadí.

K bodu 4 – Akce plánované na březen

 • 10. - 11. 3. 2016 Účast na Konferenci k odpovědnému veřejnému nakupování
 • 16. - 18. 3. 2016 Jarní škola NSZM - Hrad Litoměřice (FT kavárna, výstava portrétů Farmáři z Malawi)
 • 31. 3. 2016 Sdílení dobré praxe na Semináři ke společensky odpovědnému nakupování měst v Třebíči

K bodu 5 – Férová snídaně

Férová snídaně se bude konat v Jiráskových sadech, opět budeme soutěžit o nejlepší férovou buchtu. Piknik oživíme informacemi o tom, jak každý z nás může změnou způsobu stravování snižovat svůj dopad na klima planety a zároveň jíst zdravěji.

K bodu 6 – DUN DUN

Pevný termín akce - 17. 6. 2016

Úkoly:
- Svolat schůzku organizátorů začátkem března (HT)
- Oslovit Petra Šušora (HT)

K bodu 7 – Soutěž Kde v Litoměřicích hledat fair trade

Soutěž letos zopakujeme, je třeba zintenzivnit publicitu.

Zapsala:
Hana Tobiášová

 

Fotogalerie