Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 30. 3. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 30. 3. 2016 od 14 hod v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, Zora Berglová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Alena Kuldová, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Jaroslav Růžička, Magdaléna Šabatová

Omluveni: Jana Fialová, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Antonín Tym, Blanka Ježková, Jana Pavlasová, Pavla Kofrová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Mladé fórum 1. 4. 2016
 2. Fórum Desatero problémů Litoměřic 11. 4. 2016
 3. Akční plán realizace doporučení auditů UR 2015
 4. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 25. 4. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Mladé fórum 2016

V pátek 1. 4. 2016 proběhne na ZŠ Litoměřice, B. Němcové již šestý ročník Mladého fóra. Žáci litoměřických ZŠ a SŠ mají možnost definovat problémy a náměty, které vidí ve městě jako nejpalčivější. Přítomní mají možnost konzultovat své připomínky se zástupci vedení města a jednotlivých odborů MěÚ.

Tematické stoly - školství a kultura, bezpečnost, sport a volný čas, životní prostředí, sociální oblast a zdraví.

Facilitátorem akce je SEVER Litoměřice.

Výstupem je Desatero problémů mládeže.

Tyto problémy budou současně s výstupy ze školních fór součástí ankety, která proběhne na školách a webu ZM do 6. 5. 2016.

Aktuální informace k Mladému fóru na webu Zdravého města.

BOD 2 - Fórum Desatero problémů Litoměřic 2016

V pondělí 11. 4. proběhne v domě kultury tradiční veřejné diskuzní fórum - Desatero problémů Litoměřic.

Diskutovat s vedením města je možné nad tématy: životní prostředí, doprava, rozvoj města, urbanismus, podnikání, cestovní ruch, bydlení, kultura, sport, volný čas, vzdělávání, sociální oblast, zdraví, otevřený úřad, stůl mladých.

Pan starosta v prezentaci shrně řešení problémů z loňského fóra.

U jednotlivých stolů budou koordinátoři jako v loňském roce.

Nově je zařazen systém 3 druhů lepíků pro hlasování: u stolů, TOP P, participativní rozpočet.

Novinkou na fóru je dále pocitová mapa a hlasování o projektu v rámci participativního rozpočtu.

Aktuální informace na webu Zdravého města.

Anketu bude opět zajišťovat společnost D 2.1 a k ověření problémů proběhne současně sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 500 lidí.

BOD 3 - Akční plán realizace doporučení auditů UR 2015

21. - 23. 3. 2016 proběhl workshop Strategického týmu udržitelného rozvoje s následujícím programem:

 • aktualizace strategického týmu
 • vyhodnocení SPRM a Akčního plánu SPRM 2015
 • Akční plán realizace doporučení auditu 2015
 • Exkurze - zateplování historických budov
 • aktualizace zásobníku projektů - systém podávání nových projektů
 • aktualizace zásobníku projektů - nově navržené projekty s SEE hodnocením

Součástí jednání bylo dokončení Akčního plánu realizace doporučení auditu 2015, kde jednotliví garanti stanovili postup a nutná opatření k vyřešení doporučení a podmínek z auditů 10 oblastí UR.

BOD 4 - Různé

 • kampaň Den Země - Ukliďme Česko
  Také letos se Litoměřice připojí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko", která proběhne v sobotu 16. 4. Organizace akce bude ale oproti minulým dvěma ročníkům odlišná. V minulých letech jsme společně uklízeli místa na pozemcích města, kde byl nepořádek ve formě skládky. Místa, kde by byla skládka vhodná pro úklid větší skupiny občanů, např. s dětmi, jsme letos s odborem životního prostředí nenašli. Proto volíme jiný druh zapojení veřejnosti. V letošním roce bude cestu za výstavištěm Zahrada Čech uklízet turistický oddíl mládeže Litomíci. Naděje bude se svými klienty uklízet okolí Penny Marketu a levý břeh Ohře za Albertem směrem na Terezín, dobrovolníci z Charity uklidí prostor U Medulánky v Pokraticích, EKO tým ZŠ Na Valech uklidí nepořádek na Mostné hoře za vodárnou a další skupina dobrovolníků bude uklízet skládku při vjezdu na cyklostezku na Terezínskou kotlinu.
  Ostatní mohou akci podpořit tím, že uklidí okolí svého domu nebo místo, o kterém ví, že jsou tam poházené odpadky, např. při procházkách ve městě či okolí. Ti, kteří akci podpoří, si mohou vyzvednout pytle a rukavice na Městském úřadě v Pekařské ulici, na Zdravém městě u R. Vlčkové nebo T. Kalinové. Na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript můžete též zaslat fotografie či krátké video, jak místo vypadalo před vaším zásahem a po něm. Vylosovaní získají fairtradovou či zdravou odměnu.
 • kampaň proti kouření
  v květnu proběhne protikuřácká kampaň, jejíž součástí bude přednáška Doc. Králíkové a MUDr. K. Kubáta (zajistí A. Kuldová), dále distribuce destiček podnikatelům o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabáku osobám mladím 18 let (ve spolupráci se Zastupitelstvem mládeže) a distribude videoklipů do škol
 • 16. -. 18. 3. 2016 proběhla úspěšně Jarní škola NSZM ČR. Do Litoměřic zavítalo 130 zástupců nejen Zdravých měst. Součástí akce byla prezentace dobré praxe, informace o možnostech čerpání finančních prostředků, workshopy, vzdělávání koordinátorů a doprovodný odpolední a večerní program. 
 • kampaň Úředník na kole je přesunuta na prázdninové měsíce, společně s kampaní Bez přilby nevyjedu. Bližší informace k akci budou předmětem jednání dubnového setkání.
 • 20. 4. - začíná kampaň Národní dny bez úrazu - Dětský den bez úrazu pro 2. třídy ZŠ na dětském dopravním hřišti
 • 20. 4. - proběhne veřejné projednání sídliště Pokratice III.
 • Týden udržitelnosti 30. 5. - 5. 6. 2016
  4. 6. Procházka po Zemi
  2. 6. Senioři na třídící lince v Prosmykách
 • 7. 4. - finanční výbor - 2. kolo žádostí o dotaci u 3 grantů navržených komisí ZM
 • Obhájen status Fairtradové město
 • Úklid na Mostné hoře pokračuje - od března, uklízí Diakonie pro TSM Ltm
 • Lední hokej - setkání junioři - podpora PR - MSZ
 • kam v Litoměřicích - návrh na větší propagaci webu pro pořadatele akcí - předat podnět CCR - pravidelně informovat v RZ

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 25. 4. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie