Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 23. 1. 2017

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 23. 1. 2017 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Petra Smetanová, Blanka Ježková, Alena Kuldová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, Lukas Wünsch, Jana Pavlasová, Lenka Čermáková, Ivana Poláčková, Kateřina Krňáková, Jan Vochomůrka (zástup za J. Eflerovou), Josef Douša

Omluveni: Zora Berglová, Miroslava Najmanová, Robert Čelko, Lenka Simerská, František Pražák, Jaroslav Růžička, Antonín Tym, Pavla Kofrová, Magdaléna Šabatová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Energetika - shrnutí 2016 - Ing. J. Klusák PhD.
 2. ECI A.1 Spokojenost občanů - šetření 2017
 3. Dotace ZM 2017 - finalizace termínů a hodnotitelé
 4. Školní a mladé fórum 2017
 5. NDBU - harmonogram akcí 2017
 6. U-Žít Litoměřice 2017 - energetika, mobilita
 7. Termíny akcí 2017
 8. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 20. 2. 2017 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

P. Hermann přivítal členy komise. 
R. Vlčková představila nové členy komise - pana Josefa Doušu za hnutí ANO 2011 (za Dominika Hanka). Místo Jany Eflerové (za Janu Fialovou) z komunitního plánování sociálních služeb se dostavil Jan Vochomůrka, Robert Čelko (nový člen komise za městskou policii místo Dominika Hanka) se omluvil.

BOD 1 - Energetika - shrnutí 2016

Ing. Jaroslav Klusák PhD., energetický manažer města, seznámil členy komise s aktivitami města v oblasti energetiky a představil nové a připravované projekty udržitelné energetiky. 

Prezentace J. Klusáka ZDE (.pdf). 

BOD 2 - ECI A.1 Spokojenost občanů - šetření 2017

V březnu 2017 proběhne další šetření společného evropského indikátoru ECI A.1 - Spokojenost občanů města Litoměřice s místním společenstvím. Šetření probíhalo v letech 2007, 2011, 2014. Spokojenost občanů je v Litoměřicích dlouhodobě vysoká, v roce 2014 dosáhla dokonce 90,2 %.

Šetření bude probíhat v rámci projektu MobiLitA 21 podpořeného z SFŽP MŽP a zajistí ho společnost CI2. jako v letech předcházejících.

Porovnáván bude soubor standardních otázek a je možné připojit také další otázky.

Bude osloveno na 500 respondentů, obyvatel Litoměřic starší 18 let, vybraných kvótním výběrem dle věku a pohlaví.

Také je možné nahlásit RV dobrovolníky, kteří by měli zájem stát se tazateli a za tuto práci by získali finanční odměnu.

Výsledky všech měřených ECI indikátorů ZDE (odkaz).

BOD 3 - Dotace ZM - Komise ZM - finalizace termínů a hodnotitelé

Téma roku 2017: "Ve zdravém těle zdravý duch"

Termíny:

2. 1. 2017 vyhlášení výzvy (22. 11. 2016 schválila RM, od 1. 12. vyvěšeno)
5. 2. 2017 odevzdání žádostí (elektronicky), 10. 2. tištěné
7. 2. 2017 odeslání žádostí hodnotitelům
16. 2. 2017 hodnotitelé - odevzdání výsledků RV
20. 2.. 2017 komise ZM a MA21
                    - od 12.30 hod. - setkání hodnotitelů
                    - od 14.00 hod. - komise ZM

RM - schválení dotací 2. 3. 2017 (22. 2. odevzdání podkladů pro RM)

Hodnotitelé 2017: K. Krňáková, P. Hermann, V. Vedejová, P. Smetanová, B. Ježková

BOD 4 - Školní a Mladé fórum 2017

PH informoval členy komise o konání školních fór a Mladého fóra.
Školní fóra v Litoměřicích 2017:
14. 2. Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové, od 9 hodin
15. 2. Základní škola Litoměřice, U Stadionu, od 9 hodin
1. 3. Masarykova základní škola Litoměřice, od 9 hodin
2. 3. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova, od 9 hodin
3. 3. Základní škola Litoměřice, Na Valech, od 9 hodin
8. 3. Základní škola Litoměřice, Ladova, od 9 hodin

MLADÉ FÓRUM
středa 15. 3. od 9 do 12.30 hod. na ZŠ B. Němcové - facilitace SEVER

Problémy definované na Mladém fóru a školních fórech budou ověřeny anketou.

BOD 5 - Národní dny bez úrazů 2017 - harmonogram akcí

středa 19. dubna - Dětský den bez úrazu 
- akce pro žáky 2. tříd ZŠ na dětském dopravním hřišti (garant akce: Václav Bayer, DDH, DDM Rozmarýn, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

středa 24. května - Dávej pozor aneb do života bez úrazů 
- akce pro MŠ (garant akce: Rita Vlčková, ZM Ltm, email: rita. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

středa 14. června - Do života bez karambolu 
- akce pro žáky 9. tříd ZŠ na Zahradě Čech (garant akce: Pavla Kofrová, Policie ČR, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

úterý 19. září - Bezpečná cesta do školy  
- akce pro žáky 1. tříd ZŠ na dětském dopravním hřišti (garant akce: Václav Bayer, DDH, DDM Rozmarýn, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

středa 4. října - IZS Tvůj ochránce
- akce pro žáky 5. tříd na Zahradě Čech (garant akce: Pavla Kofrová, Policie ČR, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

BOD 6 - U-Žít Litoměřice 2017 - téma energetika, doprava

V roce 2017 proběhne akce UŽÍT Litoměřice - udržitelná energetika a doprava v rámci projektů PATH2030 z SFŽP a E-FEKTA.

Termín byl předběžně stanoven na 2. 6. a měl by proběhnout v rámci Technických dnů 2017 na Zahradě Čech.

Akci bude koordinovat ing. Zdeněk Zabilanský, nový koordinátor mobility na MěÚ Litoměřice, společně s ostatními pracovníky ÚSPUR.

BOD 7 - Termíny akcí 2017

únor - Přeplav svůj La Manche (2., 16. a 23. 2. od 13 do 14 hod. zdarma) - akce pro aktivní seniory

5. 4. 2017 Fórum ZM "Destaro problémů Litoměřic"

8. 4. Ukliďmě Litoměřice. Ukliďme Česko.
18. 4. - 31. 5. Místa přátelská seniorům
13. 5. Férová snídaně - od 10 hod. DDH v Jiráskových sadech
24. 5. IZS pro MŠ aneb Dávej pozor - 8-12 hod. na DDH v Jiráskových sadech
14. 6. Do života bez karambolů - 8-12 hod. na Zahradě Čech
16. 6. DUN DUN - africký férový festival

BOD 8 - Různé

 • od 1. 2. je možné podávat návrhy na projekty v rámci participativního rozpočtu, v roce 2017 bude uvolněno 200 tis. Kč
 • 24. 1. rada města schválila nové složení komise ZM a MA21, vyhodnocený Akční plán zlepšování za rok 2016 (.pdf) a zpracovaný Akční plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2017 (.pdf).
 • 25. 1. proběhne 1. Národní konference ke zdravotní gramotnosti - za účasti předních kapacit v ČR, za Litoměřice se účastní R. Vlčková, A. Kuldová
 • 8. 2. jednání Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj - za účasti Litoměřic
 • 22. 2. - soutěž ve vaření škol, téma 2017: bezlepkové potraviny, účast 4 škol
 • Zdravotní analýza - aktualizace 2016 - tištěná verze analýzy je distribuována OSVZ, městské nemocnici, komisi zdravotní a sociální, školám a dalším organizacím působícím v oblasti zdraví 
 • A. Kuldová informovala o zapojení MUDr. K. Kubáta (prevence kouření) a MUDr. Táborské (psychiatrie) do programů v oblastí zdraví v roce 2017
 • podnět pro energetického manažera k zapojení k Hodině Země 25. 3. 2017

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 20. 2. 2017 od 14 hod.

 

Fotogalerie