Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

Dne 5. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. 

Naformulované problémy byly schváleny radou města dne
18. 5.

K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu 29. 6. 2017.

 TOP priority Litoměřic:

  • Priorita č. 1: Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
  • Priorita č. 2: Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
  • Priorita č. 3: Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
  • Priorita č. 4: Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže
  • Priorita č. 5: Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Vyhodnocení TOP problémů 2017 (.pdf)
Sociologická studie po fóru (.pdf)
Anketa po fóru - závěrečná zpráva (.pdf)
Zápis
(.pdf)
Prezentace
(.pdf)
Prezentace NSZM (.pdf)
Plakát
(.jpg)
Pozvánka (.pdf)

reportáž - hlasujte v anketě
reportáž z fóra
fotogalerie
videopozvánka

 

Fotogalerie