Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Akce ZM


Akce ZM


Zdravé město Litoměřice zahájilo hlasování v anketě Srdcař Litoměřic. Celkově se nám přihlásilo a bylo schváleno 35 nominací. Využijte proto možnost podpořit své Srdcaře!

V kategorii Podnikatel (včetně nadací a spolků) můžete hlasovat pro pět nominovaných.

Kategorie Zdravotnictví a sociálních věcí má největší počet nominovaných a to ve výši 21 lidí. 

Kategorie Sport má letos 4 nominované.

A poslední kategorií je Kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí s 5 nominacemi.

 

Hlasování se odehrává v aplikaci mobilního rozhlasu. Využít můžete i odkaz na stránkách města a na stránkách Zdravého města, umístěný o kousek níže. Nově je možnost hlasovat i v infocentru městského úřadu.

!!! Hlasování !!! ZDE !!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Srdcař Litoměřic je dnes již tradiční oslava podnikatelů i běžných občanů, kteří se rozhodli pomáhat druhým, nad rámec svých povinností. Každý, kdo dělá něco navíc a snaží se pomáhat druhým u nás na Litoměřicku, si zaslouží být oceněn. Cílem Zdravého města je ukázat, že starat se o město a lidi kteří v něm žijí, je záslužná věc. Město Litoměřice a všichni kdo jej tvoří si toto uvědomují. Proto je důležité ukázat, že si těchto lidí vážíme.

Letošní ročník ocenění Srdcařů je již šestým v pořadí a akce se těší velké oblibě. Akce se proto i letos uskutečním v slavnostních prostorách Litoměřického hradu 22. 11. 2023.

 

!!! Pravdila Srdcaře Litoměřic pro rok 2023, naleznete Zde !!!

!!! Nominační formulář pro rok 2023 Zde !!!

 

Město Litoměřice se účastní po vlastní ose mezinárodní události "Úředník na kole". Jedná se o období, kdy se v rámci úřadů vyhlásí výzva, aby pracovníci jezdili do práce na kole, chodili pěšky, nebo se do zaměstnání dopravovali pomocí jakéhokoliv dopravního prostředku, který je ekologický. Akce se týká jak propagace zdravého životního stylu, tak snižování emisí při dopravě do práce a z práce domů. Celá tato snaha si klade za cíl ukázat, že všemožná ekologická opatření se netýkají pouze občanů, ale i samotných úřadů. 

 

Zájemci o účast na akci se mohou hlásit koordinátorovi Zdravého města Litoměřice Petru Leníkovi, na e-mail: petr.lenik@litomerice.cz, na tel. 734 695 076, nebo osobně v kanceláři č. 207 (Mírové náměstí)

Vyhlášení Úředníka na kole, včetně potřebných informací naleznete ZDE


Zpět


© 2023   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |