Upravit stránku

Desatero problémů Litoměřic 2018/2019

Dne 11. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 24. 5.
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2018 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. 

 TOP priority Litoměřic:

 • Priorita č. 1: Modernizovat a rozšířit plavecký bazén
 • Priorita č. 2: Zklidnit provoz v centru města
 • Priorita č. 3: Opravit letní kino
 • Priorita č. 4: Přemístit ZUŠ na velitelství
 • Priorita č. 5: Zajistit startovací byty
 • Priorita č. 6: Vybudovat zázemí (zamykatelné skříňky) pro návštěvníky/sportovce Střeleckého ostrova
 • Priorita č. 7: Zvýšit kapacitu psychiatrické a psychologické péče ve městě
 • Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

  Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

  Dne 5. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 18. 5.
  K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu 29. 6. 2017.

   TOP priority Litoměřic:

  • Priorita č. 1: Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
  • Priorita č. 2: Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
  • Priorita č. 3: Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
  • Priorita č. 4: Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže
  • Priorita č. 5: Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů