Upravit stránku

Veřejné fórum 10P

Tato anketa je určena všem obyvatelům Litoměřic: Které náměty z veřejného fóra jsou pro vás ty nejdůležitější a které by měla řešit rada našeho města? Prosíme, vyplňte ověřovací anketu, s výsledky vás seznámíme v červnu. Předem děkujeme!

Desatero problémů Litoměřic 2019/2020

Dne 10. 4. 2019 se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 17 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy budou nyní ověřeny anketou a sociologickým průzkumem.
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2018 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Celkové výsledky budou známy přibližně na konci května a poté budou předloženy radě města k dalšímu projednání.

Hlasovat budeme o těchto námětech:

1.  Instalovat informační tabule na téma Pokratický potok - na vytipovaných místech podél Pokratického potoka
2. Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc
3. Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt, zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost
4. Omezit dopravu na náměstí, na jižní straně zakázat parkování
5. Podpořit školy ve vzdělávání a osvětě na téma sexuální výchova - konkrétní témata: konsenzuální sex, LGBTQ+
6. Postavit parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky, místo staré benzinky - v ulici Růžovka
7. Postavit městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ
8. Přestěhovat ZUŠ do budovy velitelství
9. Revitalizovat atletický ovál ZŠ Havlíčkova
10. Rozšířit krytý plavecký bazén
11. Vysazovat více zeleně v celém městě - především listnaté stromy a na sídlištích
12. Zajistit bezbariérový přístup do celé budovy MěÚ na Mírovém náměstí
13. Zajistit péči o zeleň bez používání chemie
14. Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků (vegetariáni)
15. Zrekonstruovat areál letního kina
16. Zřídit protihlukovou zeď v ulici Dolní Rybářská
17. Zřídit stálý zookoutek na výstavišti

 • Desatero problémů Litoměřic 2018/2019

  Desatero problémů Litoměřic 2018/2019

  Dne 11. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 24. 5.
  K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2018 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. 

   TOP priority Litoměřic:

  • Priorita č. 1: Modernizovat a rozšířit plavecký bazén
  • Priorita č. 2: Zklidnit provoz v centru města
  • Priorita č. 3: Opravit letní kino
  • Priorita č. 4: Přemístit ZUŠ na velitelství
  • Priorita č. 5: Zajistit startovací byty
  • Priorita č. 6: Vybudovat zázemí (zamykatelné skříňky) pro návštěvníky/sportovce Střeleckého ostrova
  • Priorita č. 7: Zvýšit kapacitu psychiatrické a psychologické péče ve městě
 • Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

  Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

  Dne 5. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 18. 5.
  K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu 29. 6. 2017.

   TOP priority Litoměřic:

  • Priorita č. 1: Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
  • Priorita č. 2: Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
  • Priorita č. 3: Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
  • Priorita č. 4: Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže
  • Priorita č. 5: Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů