Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Aktuality Litoměřice mají za sebou Veřejné fórum


Litoměřice mají za sebou Veřejné fórum

Veřejná správa a strategický rozvoj, životní prostředí a energetika, sociální oblast a zdravotnictví, výchova, vzdělávání, kultura, sport a volný čas, doprava, podnikání, cestovní ruch a bydlení. Takový byl okruh témat včerejšího Veřejného fóra pořádaného Zdravým městem Litoměřice, na kterém mohli občané definovat pro ně nejdůležitější priority města Litoměřice.  

Příležitost diskutovat v Kulturním centru s vedením města a zástupci městského úřadu nad jednotlivými oblastmi využilo přibližně devět desítek Litoměřičanů. Z každého tematického okruhu následně vybraly dva návrhy, které postoupily do finálního výběru dvanácti námětů. Jako nejvýznamnější prioritu v něm přítomní označili nesouhlas s výstavbou parkovacího domu. V těsném závěsu je požadavek na modernizaci a rozšíření plaveckého bazénu a na třetím místě je využití geotermálního vrtu pro centrální vytápění.  

Mezi další návrhy patří změna systému řízení v mateřských školách, problém absence nocleháren a pobytových služeb pro ženy v nouzi, stavba nového domova pro seniory, vybudování kruhového objezdu u nákupní zóny, výstavba bytů a dostupnost bydlení, podpora začínajících podnikatelů formou medializace, marketingu a odborného poradenství, založení lesoparku u kasáren pod Radobýlem, zakomponování „měkkých“ (neinvestičních) projektů do akčního plánu a asistence při digitalizaci.

Zda se na uvedených prioritách shodnou i další obyvatelé města, potvrdí ještě ověřovací anketa. Hlasovat v ní bude možné jak online v mobilním rozhlasu, tak i prostřednictvím tištěných anketních lístků. Anketa proběhne do konce letošního roku. 

Starosta Litoměřic Radek Löwy uvedl, že priority vzešlé z ověřovací ankety následně projednají radní a zastupitelé města.  

„Osobně jsem očekával vyšší účast našich občanů. Rád bych ale poděkoval všem, kteří přišli a představili své nápady, a to i ty, které do užšího výběru nakonec nepostoupily,“ ocenil starosta a připomněl, že na posledním Veřejném fóru v roce 2019 byla výstavba parkovacího domu jednou z preferovaných priorit občanů a v hlasování skončila na čtvrtém místě.

Mnozí diskutující, kteří včera do Kulturního centra zavítali, navštěvují veřejná setkání pravidelně. Možnost zapojit se do dění ve městě uvítal i Alexandr Vopat. „Zajímají mě především témata týkající se dopravy a životního prostředí. K diskusi je také absence hotelu ve městě. V případě, že sem přijede nějaká větší skupina turistů, nemají se kde ubytovat. Potřeba by byla rovněž rekonstrukce plaveckého bazénu, který je už zastaralý a poplatný době svého vzniku. V rámci rekonstrukce by tam mohla vzniknout i letní venkovní část,“ nastínil své priority pro Litoměřice Alexandr Vopat.  

Součástí večera byla také prezentace provozovatele litoměřické výtopny společnosti Energie Holding, která představila trendy v energetice a teplárenství nejen v Česku, ale zejména v oblasti Litoměřic. Zástupci společnosti přítomné seznámili rovněž s její rozvojovou strategií. 

„Tato aktivita probíhá v rámci projektu "PART-NET", podpořeného grantem z fondů EHP 2014-2021"    

 

 


Datum: 29.11.2023


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |