Upravit stránku

#dostbylo plastu má své video

Výchova k zodpovědnému chování v oblasti odpadů je v Litoměřicích důležitou součástí práce Zdravého města Litoměřice, podívejte se na video:

Má již čtyřletou historii a jedeme dál:

2016:
-    rozmístění boxů na důsledné třídění odpadu ve všech budovách úřadu – papír, sklo, kovy, plasty -vedení města zavedlo tento přístup jako dobrý příklad pro obyvatele města

2017:
-    OŽP začal s vermikompostováním
-    Distribuce látkových tašek mezi úředníky MěÚ a občany města spolu s osvětou o škodlivosti používání PVC jednorázových tašek a obalů

2018:
-    V rámci kampaně Ukliďme Česko zdarma distribuovány látkové nákupní tašky.
-    Schválení RM zapojení do kampaně #dostbyloplastu – Litoměřice byly prvním zapojeným městem
-    Připravena celoroční kampaň na omezování odpadu:
   -    nákup opakovaně použitelného nádobí pro zaměstnance úřadu -džbány na kohoutkovou vodu, jídlonosiče, konvičky na mléko, cukřenky
   -    workshop - šití opakovatelně použitelných látkových sáčků
   -    přednáška o bezodpadovém žití
   -    Hry na chodník pro malé i velké

2019:
-    Rozdávání sad tašek na tříděný odpad jako odměna za účast v akci Ukliďme Česko (duben 2019) a v rámci kampaně distribuce látkových tašek před nákupními centry
-    Soutěž o třídění odpadu při Dnu dětí
-    Vyhlášení soutěže pro ZŠ a SŠ na omezování vzniku odpadů
-    Šíření osvěty na Recykl den
-    Dopis provozovatelům – omezování odpadů v provozech, nabízení kohoutkové vody
-    Rozdávání kompostérů občanům Litoměřic – třídění biolog. Odpadu = snížení objemu směsného odpadu

2020:
-    Distribuce vermikompostérů pro litoměřické občany
-    Záběry z https://www.youtube.com/watch?v=dz6WpGEwx8s
-    Po ukončení epidemiologických opatření připravujeme osvětu a distribuci opakovatelně použitelných sáčků na pečivo a ovoce
-    Připravili jsme magnetickou hru na třídění odpadu pro děti – k zapůjčení na projektové dny MŠ a ZŠ.
-    Zapojení do Recykl dne 2020

2021:
-    Připravujeme podporu komunitního kompostování pro panelové a bytové domy.
-    Pokračujeme v podpoře kompostérů a vermikompostérů