Upravit stránku

Desatero priorit Litoměřic - hlasujte v naší anketě!

Které náměty z veřejného fóra jsou pro vás ty nejdůležitější a které by měla řešit rada našeho města? Prosíme, vyplňte ověřovací anketu, je určena všem obyvatelům Litoměřic, s výsledky vás seznámíme v červnu. Předem děkujeme!

V rámci ověřovací ankety po veřejném fóru vás v našem městě mohou oslovit mladí lidé s tabletem a žádostí o vyplnění ankety. Mají jmenovku a označení Zdravé město Litoměřice a MA21. Prosím, sdělte nám jejich prostřednictvím, co je podle vás potřeba v Litoměřicích změnit. Děkujeme!

 

Co se Vám v našem městě nelíbí? Co byste rádi změnili? Diskutovali jste s radními, zastupiteli, vedoucími pracovníky městského úřadu a dalšími kompetentními lidmi na veřejné diskusní fórum Desatero priorit Litoměřic. Vaše poznatky jsou pro město důležité. Město tvoříme všichni společně.

Celkem se veřejného fóra "Desatero priorit" zúčastnilo 191 osob. Nyní se budou moci všichni občané vyjádřit k vybraným prioritám v ověřovací anketě a 500 spoluobčanů bude osloveno pro sociologický průzkum. Konečný výsledek priorit města tak bude znám přibližně na konci května.

A jaké priority si občané zvolili:

Pořadí

Námět

Počet hlasů

1.

Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt. Zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost

97

2.

Omezit dopravu na náměstí, na jižní straně zakázat parkování

29

3.

Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc Kč

28

4.

Postavit  parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky, místo staré benzinky - v ulici Růžovka)

26

5.

Vysazovat více zeleně v celém městě (především listnaté stromy a na sídlištích)

22

6.

Zrealizovat městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ

16

7.

Zrekonstruovat areál letního kina

13

8.

Zařídit objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků

12

9.

Přestěhovat ZUŠ do budovy velitelství

11

10.

Podpořit školy ve vzdělávání a osvětě na téma sexuální výchova

9

Hlasovat budeme o těchto námětech, jedná se o celkem 17 námětů (2 za každou diskutovanou oblast +1 se stejným počtem hlasů):

1.  Instalovat informační tabule na téma Pokratický potok - na vytipovaných místech podél Pokratického potoka
2. Navýšit dotaci na celoroční sociální činnost o 500 tisíc Kč
3. Nepřevádět nemocnici na soukromý subjekt, zapojit do rozhodování o budoucnosti zaměstnance a veřejnost
4. Omezit dopravu na náměstí, na jižní straně zakázat parkování
5. Podpořit školy ve vzdělávání a osvětě na téma sexuální výchova
6. Postavit parkovací domy na volných prostranstvích - místo Severky, místo staré benzinky - v ulici Růžovka
7. Postavit městskou sportovní halu v areálu GJJ a Masarykovy ZŠ
8. Přestěhovat ZUŠ do budovy velitelství
9. Revitalizovat atletický ovál ZŠ Havlíčkova
10. Rozšířit krytý plavecký bazén
11. Vysazovat více zeleně v celém městě - především listnaté stromy a na sídlištích
12. Zajistit bezbariérový přístup do celé budovy MěÚ na Mírovém náměstí
13. Zajistit péči o zeleň bez používání chemie
14. Zavést objednávací systém v centrální školní jídelně a zlepšit stravu, nabízet stravu pro různé typy strávníků (vegetariáni)
15. Zrekonstruovat areál letního kina
16. Zřídit protihlukovou zeď v ulici Dolní Rybářská
17. Zřídit stálý zookoutek na výstavišti

Děkujeme všem za účast a aktivní přístup!

Prezentace o realizaci priorit roku 2018