Upravit stránku

Vyhlášen dotační program ZM 2021

Do uzávěrky podání elektronických žádostí ve středu 10. 2. 2021 bylo podáno 10 žádostí, které jsou nyní hodnoceny hodnotitelskou komisí. Seznam schválených projektů bude zveřejněn pro jednání rady města dne 29. 3. 2021.

Dotační program je pravidelně tvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2021 vyčleněno 200 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2021: „Zdraví má mnoho podob“.

Pravidla DP ZM
Žádost o dotaci
Rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Desatero priorit Litoměřic 2019
Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice