Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Aktuality Projekt sdílených kol v Klášterci nad Ohří


Projekt sdílených kol v Klášterci nad Ohří

Město Klášterec nad Ohří si pro své občany přichystalo projekt sdílených kol. Jedná se o praxi, kterou nalezneme téměř všude ve světě a dnes již naštěstí i v řadě měst v České republice. Obecně se snaží přispět k podpoře zelené dopravy, snížení počtu aut ve městech a obcích, nebo podpoře zdravého životního stylu.

Město Klášterec nad Ohří bylo velice ochotné se s námi podělit o jejich zkušenosti se sdílením kol. Jelikož se jedná o projekt v mnoha ohledech přínosný pro občany měst a obcí, objevil se na naší straně zájem o získání hlubších informací ohledně toho, jak celý systém funguje.

Díky ochotě pana místostarosty Davida Kodytka jsme měli možnost zjistit vše potřebné a zároveň prodiskutovat i další témata, jako jsou například solární panely a jejich využití na úrovni měst, nebo kulturní a společenské akce.

Díky ochotě jednotlivých obcí si mohou zástupci měst vyměňovat své dobré i špatné zkušenosti v řadě oblastí. Skrze to se můžeme učit a rozvíjet, případně se vyvarovat řady chyb.

Sdílená kola jsou V Klášterci hojně využívána a k dispozici je jich pro své občany a turisty celkem padesát kusů. Jednotlivá kola je možná odkládat na patnácti stanovištích a aby se kola na jednom z nich nehromadila, rozváží je provozovatel této služby na stanoviště tak, aby byla kola všude po městě dostupná.

Jedná se o velice zajímavý projekt, který by byl jistě hojně využíván i v rámci Litoměřic. Občané by kola mohli využívat k dopravě do práce po městě, nebo mladí lidé do škol. Volnočasové aktivity by tento projekt také jistě podpořil a o využití turisty by u nás jistě nebyla nouze.

Děkujeme proto městu Klášterec nad Ohří a panu místostarostovi Kodytkovi za jejich sdílnost a ochotu. Kdo ví, možná se bude podobný projekt zamýšlet i u nás v Litoměřicích.     


Datum: 10.7.2023


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |