Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Aktuality Rozhodněte o projektech v Participativním rozpočtu!


Rozhodněte o projektech v Participativním rozpočtu!

Hlasování v participativním rozpočtu začalo!

Každý hlasující má k dispozici dva hlasy. Ty může přidělit buď jednomu z projektů nebo je rozdělit mezi návrhy dva. Anketa se uzavře 7. července a následně se na základě výsledků hlasování veřejnosti dohodne postup realizace výtězných projektů. 

Hlasovat lze prostřednictvím mobilního rozhlasu na tomto odkazu   

Seznam projektů usilujících o podporu v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice:

1. Stojan na jízdní kola před Zubní klinikou Litoměřice

Umístit před Zubní kliniku Litoměřice stojan na jízdní kola, který bude sloužit nejen jejím klientům, ale i široké veřejnosti.

Odhadované náklady projektu: 40 000,-

2. Revitalizace studánky

Studánka v ulici U Pramene se nachází na místě, kterým prochází návštěvníci litoměřického koupaliště, mnozí turisté apod. Bohužel v současnosti je zde uvítá padající omítka na nevzhledné zdi, která lemuje studánku na začátku i konci ulice. Místo okolo studánky je dlouhodobě neudržované, zarostlé a zaneřáděné odpadky. Zkulturnění tohoto frekventovaného místa a malebného litoměřického zákoutí náležejícímu k městské památkové rezervaci přispěje k pozitivnímu vnímání Litoměřic jak mezi občany, tak mezi návštěvníky.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

3. Discgolfové hřiště

Cílem projektu je kultivace veřejného prostranství a vytvoření nové příležitosti pro sportovní aktivitu našich občanů. Lokalitou bude oblast kolem Psího hřiště v Pokraticích směrem k zahrádkám. 

Odhadované náklady projektu: 300 000,-

4. Společně si hrajeme

Obsahem projektu je umístění nového herního prvku v podobě trampolíny na dětské hřiště v areálu ZŠ Havlíčkova, které slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Dětské hřiště je místem společného setkávání dětí, ale i rodičů. Umístění herního prvku, který je pro široké věkové rozpětí pomůže dětem vyplnit volný čas smysluplně s důrazem na rozvoj koordinace a tělesné zdatnosti. Zatraktivnění místa setkávání na dětském hřišti

Odhadované náklady projektu: 150 000,-

5. Parkourové hřiště

Cílem je vybudování Parkourového hřiště s přeskoky, balančními prvky, odrazovými prvky a odrazovým pásem pro nácvik akrobatických prvků. Jedná se o populární typ hřiště, který podporuje fyzickou zdatnost a poskytuje novou možnost pohybové aktivity v našem městě.

Odhadované náklady projektu: 1 000 000,-

6. Rekonstrukce dětského hřiště

Oprava dětského hřiště v Kosmonautovce. Zajištění nového oplocení, povrchu hřiště, basketbalových košů, případně lze prostor doplnit lavičkami. Cílem je revitalizovat prostor využívaný mládeží i dětmi a zatraktivnění frekventovaného koutu města.

Odhadované náklady projektu: Stanoví se až na základě výsledků hlasování.

7. Severka pro život

Cílem projektu je zlepšení kvality veřejného prostoru v okolí Severky pomocí revitalizace protihlukové stěny, prostřednictvím muralu a umění ve veřejném prostoru, autobusové zastávky i jejího přilehlého okolí. V rámci tzv. muralu a umění ve veřejném prostoru budou použity zejména přírodní náměty z blízkého okolí Českého středohoří např. Radobýl, Bílá stráň. Projekt má lidem nabídnout zklidnění nejen od hlučné komunikace, ale i přetechnizované doby a poskytnout jim motivaci k aktivnějšímu, zdravějšímu životu, skrze propojením urbanismu s uměním a přírodou. Projektem se podpoří kompaktní a harmonický celkový dojem z této lokality.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

8. Stolní tenis na sídliště

Stolní tenis na sídliště je projekt, při kterém dojde k revitalizaci stávající stolů v ulicích Jiřího z Poděbrad a v ulici Seifertova. Dále se umístí stoly nové na sídlištích (nebo areálech škol) v Litoměřicích, vždy dle finančních nákladů na jejich vybudování do vyčerpání prostředků, vyčleněných na tento projekt. Pingpongové stoly mohou sloužit celoročně jako jednoduchý způsob sportování a společenské aktivity pro mnoho lidí. Venkovní stoly jsou vybaveny speciální sítí a zájemci o tuto aktivitu si přinesou pouze vlastní pálky a míčky. Projekt chce podpořit život na sídlištích a zlepšit tak celkový dojem z lokalit kde žijeme.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

9. Soutěž pro umělecké dílo v Jiráskových sadech

V rámci projektu se uspořádá soutěž na nové umělecké dílo, které by mohlo být umístěno místo stávající sochy „Čest a sláva Sovětské armádě“ v Jiráskových sadech. Snahou je tak reagovat na politicky zatížené dílo, k jehož přemístění byla sepsána petice. Peníze určené na tento projekt poslouží jako finanční základ pro nové dílo. Vzhledem k nákladnosti tohoto projektu může pomoci následnému dofinancování veřejná sbírka.

Odhadované náklady projektu: 200 000,-

10. Rozšíření a vylepšení Workoutového hřiště

Projekt se soustřeďuje na Workoutové hřiště na Střeleckém ostrově. Stávající hřiště je hojně využíváno širokou veřejností a jedná se tak o možná nejvyužívanější hřiště tohoto druhu v Litoměřicích. Cílem je proto rozšířit hřiště o novou plochu, kde bude umístěna vyšší a širší hrazda i bradla. Prostřednictvím těchto nových prvků se dá lépe trénovat více gymnastických cviků. Mimo jiné tím vznikne více místa pro návštěvníky workoutu.

Odhadované náklady projektu: Stanoví se až na základě výsledků hlasování.


Datum: 10.6.2024


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |