Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Aktuality V slavnostním sále Litoměřického hradu proběhlo ocenění Srdcař Litoměřic 2023


V slavnostním sále Litoměřického hradu proběhlo ocenění Srdcař Litoměřic 2023

Ve středu 22. 11. 2023 uspořádalo Zdravé město Litoměřice a město Litoměřice slavnostní večer akce Srdcař. Večer se koná jako poděkování všem těm, kteří nezištně pomáhají na území Litoměřic. Zástupci vedení města předali přihlášeným srdcařům certifikát a drobné dárky. Vítězové jednotlivých kategorií si navíc odnesli skleněné srdce z dílny Pačinek Glass.

Nominovat svého Srdcaře mohla veřejnost ve čtyřech kategoriích. A to Podnikatel (včetně nadací a spolků), Zdravotnictví a sociální věci, Sport a Kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí. Celkem se sešlo 35 nominací. Do následného hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu a fyzického hlasování na infocentru se zapojilo celkem 1155 lidí, tedy nejvíce v historii ankety.  

V kategorii Podnikatel, zahrnující i nadace a spolky, v níž bylo nominováno celkem pět subjektů, se na prvním místě umístil Nadační fond Delfín Kateřiny Tenglerové. Ta se zároveň stala i patronkou příštího ročníku, neboť získala vůbec nejvyšší počet hlasů (703) napříč všemi kategoriemi. Nominována byla za dlouhodobou podporu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, které se díky finančním příspěvkům nadačního fondu mohou věnovat mimoškolním aktivitám a kroužkům.

V kategorii Sociálních věcí a zdravotnictví, bylo nominováno nejvíce lidí, tj. celkem 21. Zde patří první místo Emilii Kuderové, která je pro své rozličné aktivity pravým renesančním člověkem. Kromě sportovních aktivit je dobrovolnicí v Domově na Dómském pahorku a každoročně pořádá dny pro seniory na koupališti. 

V kategorii Sport získala nejvíce hlasů Alex Borská. Patnáctiletá studentka gymnázia je i přes svůj tělesný handicap úspěšnou a nezdolnou sportovkyní a její odhodlání k podpoře Hospice sv. Štěpána dojalo všechny přítomné v sále. 

Kategorii Kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí ovládla ředitelka základní umělecké školy Dominika Valešková, která vede pěvecký sbor Cantica Bohemica.

Velkým překvapení (ale hlavně potěšením), zejména pro Zdravé město, bylo ocenění Petra Hermanna zvláštní cenou starosty města. Petr Hermann byl dlouholetý zastupitel, politik Zdravého města, pedagog, ředitel a také znamenitý fotograf.

„Velmi mne to překvapilo a moc si této ceny vážím. Děkuji všem, kteří mě podporovali a pomáhali mi,“ vyzdvihl Petr Hermann, který i přesto, že loni oslavil osmdesáté narozeniny, stále aktivně pracuje pro Národní síť Zdravých měst, kde má na starosti školní a mladá fóra.

 

Cílem ankety Srdcař je ocenit občany i organizace, jež dobrovolně a nezištně vyvíjí aktivity ve prospěch Litoměřic a jejich obyvatel. Zároveň si klade za úkol vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a propojení lidí, skupin i firem v Litoměřicích. I když se udělují vítězná ocenění, nejde samozřejmě o to kdo vyhraje, nebo prohraje. Tato anketa má totiž pouze vítěze, neboť každý člověk, který pomáhá nad rámec svých povinností je přínosem pro město a všichni ocenění si zaslouží naše poděkování, úctu i respekt. Všem těm kdo pomáhají, ale i těm, kteří nám Srdcaře nominovali děkujeme. Hlavně vytrvejte a nevzdávejte se, Zdravé město Litoměřice!

Dobrovolníci nominovaní do Srdcaře Litoměřic 2023

Podnikatel (včetně nadací a spolků) 
Nadační fond Delfín a Kateřina Tenglerová
Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko - SOZLit a Lucie Oravcová
Mondi Štětí a.s
Nadační Fond Kalich a Alexandr Vondra
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Zdravotnictví a sociálních věci 
Emilie Kuderová
Józef Szeliga
Josef Pásztor
Ludmila Pafelová
Mgr. Boučková Pavla
Jaroslava Švadlenková
Tetyana Oros
Lenka Klímová
Renata Menclová
Filip Jandovský
Petr Král
Eva Moravcová
Lenka Bittnerová
Jiří Hauf
Jana Pavlasová
Ivan Sobotka
Dagmar Vlčková
Ilona Kyselová
Miroslava Sedlmaierová
Marie Foltýnová
Jarmila Procházková

Sport 
Alex Borská
Ondřej Pospíšil
Zuzana Žvátorová
Kateřina Salačová

Kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí 
Dominika Valešková
Tereza Rozmarová
Pavel Hájek
DEUTSCHKLUB a Hana Pavlištová
Rainer Bach

  


Datum: 29.11.2023


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |