Upravit stránku

Participativní rozpočet

MŮJ NÁPAD PRO NAŠE MĚSTO 2018

Další formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.
Pro rok 2018 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. Do 28. 2. 2018 bylo možné podat zpracovanou žádost. 
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Vodičková, e-mail: irena.vodickova@litomerice.cz, telefon: 416 916 447.

Na veřejném Fóru 11. 4. 2018 byl veřejností vybrán projekt k realizaci - Zelená oáza ve středu města.

Přijaté projekty:

 1. HRY NA CHODNÍK PRO MALÉ I VELKÉ

 2.  CHYTRÉ LITOMĚŘICE

 3. ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH ŠATEN V PLAVECKÉM BAZÉNU

 4. ZELENÁ OÁZA VE STŘEDU MĚSTA
 • Participativní rozpočet 2017

  Do rozvoje města občany zapojujeme i pomocí tzv. participativního rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. 

  Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. 

  Do 1. 2. 2017 bylo možné podávat žádosti. Do tohoto termínu byly předloženy celkem 2 žádosti, které byly posouzeny dotčenými odbory MěÚ (žádosti a zápisy o kontrole viz níže). 

  V roce 2017 bude realizován v rámci participativního rozpočtu projekt "Bosá stezka". 

  Přijaté projekty:

  1. BOSÁ STEZKA
  2. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
 • Participativní rozpočet 2016

  V roce 2016 byly předloženy 3 žádosti, všechny byly dotčenými odbory MěÚ Litoměřice schváleny a postoupily do závěrečného hlasování. 11. 4. 2016 na fóru Desatero problémů Litoměřic byly tyto projekty svými navrhovateli představeny veřejnosti a proběhlo hlasování o vítězném návrhu.  

  Přijaté návrhy:

  1. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
  2. KOMUNITNÍ ZAHRADA
  3. ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA MOSTNÉ HOŘE

  Vítězný projekt v podobě lanové dráhy byl slavnostně otevřen 6. 9. 2016 za přítomnosti pana starosty, navrhovatele projektu Petra Panaše a dětí ze ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové s paní učitelkou Petrou Černou, která se na výběru herního prvku podílela.