Upravit stránku

Tvoříme Litoměřice - participativní rozpočet

 • Participativní rozpočet Tvoříme Litoměřice 2021

  Participativní rozpočet Tvoříme Litoměřice 2021 schválilo zastupitelstvo města 22. 4. 2021.
  Využijte možnosti získat pro svůj námět na zlepšení města až 200 000 Kč. Podejte prostřednictvím žádosti svůj námět, my se vám ozveme a domluvíme další postup.  Každý občan Litoměřic může podat jeden návrh. Vítězný projekt bude realizován v roce 2022.
  Přečtěte si nejprve pravidla:
  Pravidla
  Žádost

 • Participativní rozpočet Tvoříme Litoměřice 2020

  Jak pokračuje realizace letošního vítězného projektu KOmunitní ZAhrada? Podívejte se zde a zde.
                                                                                                                                            

  Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 a realizace vítězného námětu:
  Rada města schválila dne 30. 6. realizaci vítězného projektu usnesením č. 317/12/2020:

  a) RM schvaluje realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu "Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant - pohyblivá zahrádka"
  b) RM ukládá odboru územního rozvoje realizaci projektu dle dohody s navrhovatelem nejpozději do 31. 10. 2020
  c) RM ukládá pracovní skupině úpravu pravidel participativního rozpočtu "Tvoříme Litoměřice 2021" dle výstupů z jednání pracovní skupiny 21. 5. 2020 (viz přílohy orig. zápisu)

  V současné době probíhá výběr vhodné lokality a příprava realizace projektu.
                                                                                                                                             

  Celkové výsledky ankety participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020
  Hlasování skončilo 7. 6. 2020. Oproti loňskému ročníku (404 respondentů) se do hlasování zapojilo 723 hlasujících.
  Nyní připravíme do rady města materiál o schválení vítězného námětu a stanovení dalšího postupu.

  Počet hlasujících:                         723
  Celkem hlasů:                            1 407

  Výsledné pořadí projektů:

  1. Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant - pohyblivá zahrádka - 312 hlasů
   Společné zahradničení pro ty, kdo vlastní zahrádku nemají. Vypěstujte si zdravou lokální bio zeleninu nebo květiny. Konkrétní umístěni komunitní zahrádky je v jednání, jednou z možností je využití doposud ukrytých vnitrobloků historických budov v centru města a každou sezonu tak zpřístupnit nová litoměřická zákoutí. Námět byl v různých variantách navržen 3x.
  2. Hravý a naučný lesopark na Mostné hoře - 241 hlasů
   Cílem námětu je oživení lesoparku a zpříjemnění prostředí a lesních cest na Mostné hoře umístěním edukačních prvků s lesní tématikou pro obyvatele a návštěvníky Litoměřic různého věku. Umístění: Mostná hora
  3. Pohyb spojuje - 185 hlasů
   Cílem je vytvoření nového volnočasového prostoru napříč všemi generacemi - pumptracková dráha využitelná pro kola, skateboard, inline, koloběžky apod., parkourové moduly pro trénování obratnosti. Sportoviště bude veřejné. Umístění: zatím nedefinováno
  4. Pracovna venku - 151 hlasů
   Cílem projektu je místo, které se může skládat z ostrůvku - stůl a sezení s dobrým připojením na wifi. Pracovna venku je prototyp mobiliáře, který do veřejného prostoru přináší téma práce. Venkovní prostředí pomáhá soustředění a celkově velmi pozitivně ovlivňuje naše zdraví. Lze zde strávit celý pracovní den, uspořádat si poradu, pracovní schůzku nebo si jen vyřídit pár emailů na čerstvém vzduchu. Námět byl navržen v letošním ročníku 2x. Umístění: zatím nedefinováno
  5. Psí hřiště na Mostné hoře - 129 hlasů
   Cílem je oplocené psí hřiště s prvky agility - lávka, kladina, proskakovací kruh, tyče na slalom, šikmá stěna apod. Součástí hřiště by byly také lavičky, odpadkový koš. Tento prostor přinese možnost pro setkávání. Děti se svými kamarády zde mohou trénovat své psy a nemusí se bát, že jim pes uteče, nebo ho napadne jiný volně pobíhající pes. Umístění: severní část Mostné hory
  6. Víceúčelový lesní srubový altán - 116 hlasů
   Altán umístěný v lesoparku na Mostné hoře by tvořil zázemí pro rozličné činnosti dětí, volnočasové aktivity od mládeže až po seniory a rovněž by sloužil jako odpočinkové místo pro turisty a návštěvníky rozhledny na Mostné hoře. Umístění: vrcholová část Mostné hory
  7. Litoměřice čistou botou - 110 hlasů
   Instalace cedulí s nápisy "Uklízejte po svém psovi", "Sbírat je normální", "Děkujeme, že uklízíte po svém psovi", atp. v parcích, na hřištích, v ulicích, na sídlištích. Tyto cedule budou doplněné odpadkovými koši se zásobou sáčků na psí výkaly. Umístění: v celých Litoměřicích
  8. Zlepšení veřejného prostranství v ulici Heydukova - 95  hlasů
   Zvětšení zelené plochy na veřejném prostranství, nahrazení současné betonové plochy bývalého pískoviště zeminou a následné ozelenění povede ke zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě a vsakování dešťové vody, která nebude odtékat do kanalizace. Aktuální stav je neuspokojivý, proto je navržena výsadba trávníku a další zeleně a oprava stávajících laviček a dosazení nových stromů za ty uschlé.
  9. Nové hřiště v Seifertově ulici - 68 hlasů
   Celkově je tato část města nehezká a každá malá úprava by byla vítána místními občany. Navrhujeme doplnění stávajícího dětské hřiště o nové herní prvky. Umístění: dětské hřiště v Seifertově ulici

  Výsledky spokojenosti:
      líbí se mi                                    398 respondentů (55 %)
      nelíbí se mi                                  20 respondentů (3 %)
      mám k němu připomínky         46 respondentů (6 %, ale reálně 28 připomínek – viz níže (= 3,87 %)
      slyším o něm poprvé               259 respondentů (36 %)

  Výstup z ankety
                                                                                                                                             

  Zapojte se do hlasování o vítězném projektu letošního ročníku prostřednictvím ankety Mobilního rozhlasu. Své až dva hlasy můžete udělit jednomu či dvěma projektům až do 7. června. O výsledcích Vás budeme informovat. Děkujeme a děkujeme též za sdílení hlasování!

  Děkujeme za zaslané náměty, bylo jich celkem 17, tedy významně více než v předchozích letech. Věříme, že se tak stalo díky výraznému zjednodušení pravidel. Všechny byly projednány s odbory životního prostředí a územního rozvoje, devět z nich bylo doporučeno k hlasování.

  Náměty participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 doporučené k hlasování

  Do letošního ročníku byly zaslány také tyto náměty: Ve stínu vzrostlých stromů;
  Dešťovka na zálivku; Komunitní zahrádka: Společné zahradničení pro místní, kteří zahrádku nemají; Kvalitní prostředí domova rezidentních obyvatel sídel,
  Pracovna v parku; Revitalizace dětského hřiště a přilehlého okolí; Pohyb spojuje;  
  Veřejná bylinková zahrada; Vodní prvky na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

  Tyto náměty nebyly doporučeny z různých důvodů do hlasování, autoři byli vyrozuměni.
                                                                                                                                             

  Pravidla

  Žádost
  Rozpočet
  Čestné prohlášení

  Plakát
  Reportážní pozvánka

 • Participativní rozpočet 2019
  Participativní rozpočet 2019

  Výsledky hlasování o projektu participativního rozpočtu projednala rada města 24. 6. 2019. Usnesením č. 390/14/2019 schválila realizaci vítězného projektu "Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova".  O dokončení realizace Vás budeme informovat.

   

  Který projekt je podle vás pro Litoměřice nejpotřebnější - jak jste hlasovalil?

  1.    Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova    267 respondentů
  2.    Naučná stezka na Mostné hoře    74 respondentů
  3.    Lelkování v Litoměřicích    42 respondentů
  4.    Discgolfové hřiště    21 respondentů

  Vítězi gratulujeme. Nyní bude projekt předložen ke schválení radě města a začne se připravovat realizace. Máme od vás také spoustu dalších zajímavých podnětů, moc za ně děkujeme!

   

  Informace o projektech:

  projekt č. 1: Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova
  - V prostorách sportovního areálu ZŠ instalovat herní prvky pro žáky a veřejnost. Dát příležitost k rozvoji motorických schopností, koordinace, k zvýšení fyzické zdatnosti. Ale také k zábavě. Vybavení : Houpačka, šplhací věž, workoutový prvek, pískoviště, lanový přechod, lavičky.
  - žádost
  - hodnocení MěÚ

  projekt č. 2: Naučná stezka na Mostné hoře
  - umístění naučných prvků s lesní tématikou – podpora vztahu dětí k přírodě a vzdělávání
  - žádost
  - hodnocení MěÚ

  projekt č. 3: Discgolfové hřiště
  - podpora nové moderní sportovní aktivity Discgolfu – umístění např. 10 košů (jako jamek u golfu), na které se hází frisbee
  - žádost
  - hodnocení MěÚ

  projekt č. 4: Lelkování v Litoměřicích
  - vytvoření odpočinkové zóny umístěním houpacích sítí např. do parků nebo na koupaliště
  - žádost
  - hodnocení MěÚ

   

  Zadání:

  Máte zajímavý nápad, jehož realizace by mohla být pro město Litoměřice přínosem, ale chybí vám na něj peníze? I letos můžete získat až 200 tisíc korun v případě, že do 29. března 2019 zpracujete projekt, zajistíte jeho podporu 30 osob a odevzdáte svůj návrh městu.

  Startuje již čtvrtý ročník participativního rozpočtování v Litoměřicích, kdy radnice nabízí obyvatelům možnost zapojit se do rozhodování o využití části peněz z městského rozpočtu. Letos však dochází k několika změnám. Oproti minulým letům se snížil počet osob, kteří musí podávaný nápad podpořit, a to z 50 na již zmiňovaných 30. Snížil se dolní limit celkových nákladů z 50 na 20 tisíc korun. Šanci tedy letos mají i menší záměry, musí jít o projekt majetkového charakteru realizovaný na majetku ve vlastnictví města, na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově s volným přístupem pro každého.

  Zajímalo by nás, jak participativní rozpočet vnímáte. Prosíme, vyplňte krátkou minutovou anketu. Děkujeme!

  Pravidla
  Žádost
  Rozpočet
  Podpisový arch
  Čestné prohlášení

 • Participativní rozpočet 2018
  MŮJ NÁPAD PRO NAŠE MĚSTO 2018

  Další formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.
  Pro rok 2018 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. Do 28. 2. 2018 bylo možné podat zpracovanou žádost. 
  Kontaktní osoba: Mgr. Irena Vodičková, e-mail: irena.vodickova@litomerice.cz, telefon: 416 916 447.

  Na veřejném Fóru 11. 4. 2018 byl veřejností vybrán projekt k realizaci - Zelená oáza ve středu města.

  Přijaté projekty:

  1. HRY NA CHODNÍK PRO MALÉ I VELKÉ

  2.  CHYTRÉ LITOMĚŘICE

  3. ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH ŠATEN V PLAVECKÉM BAZÉNU

  4. ZELENÁ OÁZA VE STŘEDU MĚSTA
 • Participativní rozpočet 2017

  Do rozvoje města občany zapojujeme i pomocí tzv. participativního rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. 

  Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. 

  Do 1. 2. 2017 bylo možné podávat žádosti. Do tohoto termínu byly předloženy celkem 2 žádosti, které byly posouzeny dotčenými odbory MěÚ (žádosti a zápisy o kontrole viz níže). 

  V roce 2017 bude realizován v rámci participativního rozpočtu projekt "Bosá stezka". 

  Přijaté projekty:

  1. BOSÁ STEZKA
  2. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
 • Participativní rozpočet 2016

  Participativní rozpočet 2016

  V roce 2016 byly předloženy 3 žádosti, všechny byly dotčenými odbory MěÚ Litoměřice schváleny a postoupily do závěrečného hlasování. 11. 4. 2016 na fóru Desatero problémů Litoměřic byly tyto projekty svými navrhovateli představeny veřejnosti a proběhlo hlasování o vítězném návrhu.

  Přijaté návrhy:

  1. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
  2. KOMUNITNÍ ZAHRADA
  3. ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA MOSTNÉ HOŘE

  Vítězný projekt v podobě lanové dráhy byl slavnostně otevřen 6. 9. 2016 za přítomnosti pana starosty, navrhovatele projektu Petra Panaše a dětí ze ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové s paní učitelkou Petrou Černou, která se na výběru herního prvku podílela.