Upravit stránku

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet 2019

Máte zajímavý nápad, jehož realizace by mohla být pro město Litoměřice přínosem, ale chybí vám na něj peníze? I letos můžete získat až 200 tisíc korun v případě, že do 29. března 2019 zpracujete projekt, zajistíte jeho podporu 30 osob a odevzdáte svůj návrh městu.

Startuje již čtvrtý ročník participativního rozpočtování v Litoměřicích, kdy radnice nabízí obyvatelům možnost zapojit se do rozhodování o využití části peněz z městského rozpočtu. Letos však dochází k několika změnám. Oproti minulým letům se snížil počet osob, kteří musí podávaný nápad podpořit, a to z 50 na již zmiňovaných 30. Snížil se dolní limit celkových nákladů z 50 na 20 tisíc korun. Šanci tedy letos mají i menší záměry, musí jít o projekt majetkového charakteru realizovaný na majetku ve vlastnictví města, na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově s volným přístupem pro každého.

Zajímalo by nás, jak participativní rozpočet vnímáte. Prosíme, vyplňte krátkou minutovou anketu. Děkujeme!

Pravidla
Žádost
Rozpočet
Podpisový arch
Čestné prohlášení

  • Participativní rozpočet 2018
   MŮJ NÁPAD PRO NAŠE MĚSTO 2018

   Další formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.
   Pro rok 2018 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. Do 28. 2. 2018 bylo možné podat zpracovanou žádost. 
   Kontaktní osoba: Mgr. Irena Vodičková, e-mail: irena.vodickova@litomerice.cz, telefon: 416 916 447.

   Na veřejném Fóru 11. 4. 2018 byl veřejností vybrán projekt k realizaci - Zelená oáza ve středu města.

   Přijaté projekty:

   1. HRY NA CHODNÍK PRO MALÉ I VELKÉ

   2.  CHYTRÉ LITOMĚŘICE

   3. ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH ŠATEN V PLAVECKÉM BAZÉNU

   4. ZELENÁ OÁZA VE STŘEDU MĚSTA
  • Participativní rozpočet 2017

   Do rozvoje města občany zapojujeme i pomocí tzv. participativního rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. 

   Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tis. Kč. 

   Do 1. 2. 2017 bylo možné podávat žádosti. Do tohoto termínu byly předloženy celkem 2 žádosti, které byly posouzeny dotčenými odbory MěÚ (žádosti a zápisy o kontrole viz níže). 

   V roce 2017 bude realizován v rámci participativního rozpočtu projekt "Bosá stezka". 

   Přijaté projekty:

   1. BOSÁ STEZKA
   2. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
  • Participativní rozpočet 2016

   V roce 2016 byly předloženy 3 žádosti, všechny byly dotčenými odbory MěÚ Litoměřice schváleny a postoupily do závěrečného hlasování. 11. 4. 2016 na fóru Desatero problémů Litoměřic byly tyto projekty svými navrhovateli představeny veřejnosti a proběhlo hlasování o vítězném návrhu.  

   Přijaté návrhy:

   1. KASÁRNA DUKELSKÝCH HRDINŮ - UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U BEACHVOLEJBALOVÉHO AREÁLU
   2. KOMUNITNÍ ZAHRADA
   3. ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA MOSTNÉ HOŘE

   Vítězný projekt v podobě lanové dráhy byl slavnostně otevřen 6. 9. 2016 za přítomnosti pana starosty, navrhovatele projektu Petra Panaše a dětí ze ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové s paní učitelkou Petrou Černou, která se na výběru herního prvku podílela.