Zdravé město Dotace a participativní rozpočet Dotační program Zdravého města


Dotační program Zdravého města


Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2023 byl schválen Radou města dne 11. 1. 2023:

a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2023.

Dotační program je pravidelně tvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2023 vyčleněno 200 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2023: „Zdraví má mnoho podob“.

Žádosti o podporu lze podávat od 16. 1. do 28. 2. 2023.

Pravidla DP ZML
Žádost o dotaci
Rozpočet projektu

Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2022 byl schválen Radou města dne 13. 12. 2021:

a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2022.

Dotační program je pravidelně tvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2022 vyčleněno 200 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2022: „Společně pro zdraví“.

Žádosti o podporu lze podávat od 15. 1. do 16. 2. 2022.

Pravidla DP ZML
Žádost o dotaci
Rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Desatero priorit Litoměřic 2019
Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice

Na jednání RM v pondělí 29. 3. 2021 (usnesení č. 159/7/2021) byla schválena podpora z dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2021 těchto projektů:

  • Institut kresby a grafiky, z. s. (IKG) - projekt BAMBUSOVÝ HÁJ - Výstava a relaxační zóna ve veřejném prostoru    
  • Hospic sv. Štěpána, z.s. - projekt Běh pro hospic - 20 let hospice
  • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. - projekt Běžíme pro náhradní rodiny
  • Rozběháme Česko, z.ú. - projekt 24 hodin v běhu 
  • Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích - projekt Knihovna všemi smysly II.    
  • Kinoklub Ostrov, z.s. - projekt Pestrý ostrov - naše radost    
  • Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek - projekt Roztančíme Litoměřice    
  • VICTORIA - Liga proti rakovině, Litoměřice z.s." - projekt Prevence samovyšetření pro širokou veřejnost a žáky středních škol "Nejde jen o prsa - jde o život" 
01/2021 BAMBUSOVÝ HÁJ - Výstava a relaxační zóna ve veřejném prostoru Institut kresby a grafiky,
z. s. (IKG)
30 000 Kč 24 000 Kč 6 000 Kč
02/2021 Běh pro hospic - 20 let hospice Hospic sv. Štěpána, z.s. 113 000 Kč 30 000 Kč 83 000 Kč
03/2021 Běžíme pro náhradní rodiny Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 37 500 Kč 30 000 Kč 7 500 Kč
04/2021 24 hodin v běhu Rozběháme Česko, z.ú. 52 500 Kč 29 500 Kč 23 000 Kč
06/2021 Knihovna všemi smysly II. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 16 100 Kč 12 000 Kč 4 100 Kč
07/2021 Pestrý ostrov - naše radost Kinoklub Ostrov, z.s.  39 000 Kč 30 000 Kč 9 000 Kč
08/2021 Roztančíme Litoměřice Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek 35 000 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč
10/2021 Prevence samovyšetření pro širokou veřejnost a žáky středních škol "Nejde jen o prsa - jde o život" VICTORIA - Liga proti rakovině, Litoměřice z.s. 24 500 Kč 19 500 Kč 5 000 Kč
      347 600 Kč 200 000 Kč 147 600 Kč

Do uzávěrky podání elektronických žádostí ve středu 10. 2. 2021 bylo podáno 10 žádostí, které jsou nyní hodnoceny hodnotitelskou komisí. Seznam schválených projektů bude zveřejněn pro jednání rady města dne 29. 3. 2021.

Dotační program a MA21 Zdravého města Litoměřice pro rok 2021 byl schválen Radou města dne 14. 12. 2020 usnesením č. 657/24/2020:
RM schvaluje:
a) pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2021.

Dotační program je pravidelně tvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2021 vyčleněno 200 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2021: „Zdraví má mnoho podob“.

Pravidla DP ZM
Žádost o dotaci
Rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Desatero priorit Litoměřic 2019
Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice

Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2020

Dne 30. 3. byly usnesením č. 192/6/2020 rady města schváleny dotace těmto žadatelům:

č. žádosti Název projektu Organizace Celkové náklady projektu (Kč)        Požadovaný příspěvek (Kč)       Finální částka
1/20 TISKOVINY O EKOSTOPĚ POTRAVIN Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. 27 389 Kč 21 400 Kč 21 400 Kč
2/20 Ostrov chutí - naše radost Kinoklub Ostrov, z. s. 37 500 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
3/20 NADĚJE v pohádce NADĚJE 25 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
4/20 Jíme zdravě, ale přemýšlíme také o obalech Základní škola, Litoměřice, Havlíčkova 32 25 000 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč
5/20 Knihovna všemi smysly Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 32 600 Kč 26 000 Kč 26 000 Kč
6/20 EkoAkce Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 38 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
7/20 Běh pro hospic 2020 Hospic sv. Štěpána, z.s. 115 400 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
8/20 Zapojení veřejnosti do dobrovolnických aktivit litoměřické potravinové banky Potravinová banka v Ústeckém kraji z. s. 31 450 Kč 25 160 Kč 25 000 Kč
9/20 MĚSÍC ZDRAVÍ 2020, ANEB JÍME ZDRAVĚ SPOLEČNĚ Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola,s.r.o. 23 250 Kč 18 600 Kč 18 600 Kč
10/20 Prevence samovyšetření pro širokou veřejnost a žáky středních škol „Nejde jen o prsa – jde o život“ VICTORIA - Liga proti rakovině, Litoměřice z.s. 23 800 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč
11/20 Vycházka do přírody za zdravou stravou Asociace turistických oddílů mládeže - TOM "Litomíci" Litoměřice; č.odd.: 21205 16 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč

Všechny uvedené žádosti splnily vyhlášené podmínky pro poskytnutí dotace.

395 389 Kč   250 160 Kč   250 000 Kč

Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice.
Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2020 vyčleněno 250 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2020: „Jíme - zdravě, chutně, společně“. Naším partnerem je Středisko ekologické výchovy SEVER, pro které je jídlo light motivem roku. Máte-li zájem, kontaktujte je!

Pravidla ke stažení
Žádost o dotaci
Desatero priorit Litoměřic 2019
Desatero priorit Litoměřic očima mládeže 2019
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice
Rozpočet projektu
Čestné prohlášení
Prohlášení o partnerství

Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2019

Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice.
Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města pro rok 2019 vyčleněno 250 000 Kč.
Téma dotačního programu pro rok 2019: „Zdravá komunikace - základ zdravé společnosti".
Pravidla ke stažení
Žádost o dotaci
Metodická příručka pro propagaci
Desatero problémů Litoměřice 2018
Desatero problémů Litoměřice očima mládeže 2018
Plán zdraví a kvality života Zdravého města Litoměřice
Prohlášení o partnerství

Výsledky dotačního program Zdravého města Litoměřice pro rok 2019

Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2018

Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
Z rozpočtu města je na Dotační program Zdravého města vyčleněno 150 000 Kč.
Schválené projekty 2018


Zpět


© 2023   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |