Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Základní pojmy Udržitelný rozvoj


Udržitelný rozvoj


Co si představit pod slovy ,,neUDRŽITELNÝ ROZVOJ“?
-    považujeme se za civilizovanou společnost, přesto denně znečišťujeme vodu a ovzduší pálením uhlí a ropy či nadměrným využíváním automobilů, a tím si způsobujeme řadu vážných nemocí...
-    spotřebováváme přírodní bohatství rychleji, než ho stačíme obnovovat, a tím omezujeme rozvoj budoucích generací – našich dětí, vnoučat, pravnoučat...
-    naše společnost bohatne, přesto je stále hodně těch, co žijí na hranici chudoby, nemohou najít práci a žijí v nedůstojných sociálních podmínkách ...
-    80 % přírodních zdrojů této planety spotřebovává 20 % nejvyspělejších zemí světa, mezi které patří také Česká republika, zároveň tyto země patří mezi největší znečišťovatele planety....
Udržitelný rozvoj je takový, který se snaží zvrátit tyto trendy a způsoby chování. Neznamená pouze ochranu životního prostředí, ale je především snahou o sladění ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v rámci přírodních limitů naší planety. Není krokem zpět do minulosti. Naopak, usiluje o modernizaci a efektivní využívání nových technologií a postupů, které šetří čas, energii, pohonné hmoty, životní prostředí, a tím přispívá k vyšší kvalitě života.


Zpět


© 2023   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |