Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Základní pojmy Zdravé město


Zdravé město


Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. 
Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regionu se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.
V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst, poskytuje členským municipalitám cenné informace k  finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni. 
Město Litoměřice je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a prostřednictvím realizace projektu Litoměřice – Zdravé město se snaží dohodnout ve spolupráci s obyvateli o jeho rozvoji, místě, kde se bude kvalitně a bezpečně žít.
V rámci projektu Litoměřice – Zdravé město probíhá celoročně řada celostátních kampaní jako např. Den Země, Národní dny bez úrazu, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility, Dny Zdraví a otevřené veřejné diskuse k problémovým a rozvojovým oblastem města např. kulaté stoly, panelové diskuse a veřejné fórum Desatero priorit.
Aby neproudily aktivity svěřující k podpoře kvality života ve městě pouze ze strany Zdravé město Litoměřice, byl vytvořen dotační program Zdravého města podporující organizace, instituce a aktivní občany, který chtějí přispět k rozvoji a ke zlepšení kvality života obyvatel města. Každý rok jsou rozdělovány finančním prostředky ve výši 150, resp. 250 000 Kč, těm žadatelům, jenž mají efektivně a kvalitně zájem dobrou akcí aktivizovat žití města.

 

Aktuálně platná Deklarace Zdravého města Litoměřice z 22. 6. 2021

Původní deklarace Zdravého města z roku 2002


Zpět


© 2023   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |