Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Zapojení veřejnosti Komise Zdravého města Litoměřice


Komise Zdravého města Litoměřice


Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů udržitelného rozvoje – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZML. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Akční plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu Zdravého města Litoměřice.

Komise Zdravého města Litoměřice: 
Komise je složena z 19 členů a schází se vyjma letních prázdnin jednou za měsíc. Zasedání komise jsou veřejná. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice. 

Složení komise od 24. 1. 2024:
Předseda:     Josef Douša, politik ZML
Tajemník:      Petr Leník, koordinátor ZML

Členové:
Josef Čech                     SPD
Robert Čelko                  Městská policie Litoměřice
Petr Hermann                 Zástupce veřejnosti
Blanka Ježková              ZŠ Havlíčkova
Pavlína Kodytková         ODS
Veronika Krištofová        Dobrovolnické centrum DCH Litoměřice 
Kateřina Kuderová         STAN a Sport a zdraví
Marie Mazancová           Naše Litoměřice
Petra Michalcová            Středisko ekologické výchovy SEVER
Tereza Nebeská             MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Jaroslav Simajchl           Více pro Litoměřice
Petra Smetanová           NADĚJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Petra Sýkorová               Litohub
Magdalena Šabatová     Zástupce podnikatelské sféry
Anna Vytlačilová            KSČM
Lukas Wünsch               Severočeši                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Petra Zichová                 Zástupce veřejnosti

Místo konání: zasedací místnost MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí
09.01. 2024 od 14.30 hodin
12.03. 2024 od 14.30 hodin 
09.04. 2024 od 14.30 hodin
07.05. 2024 od 14.30 hodin
11.06. 2024 od 14.30 hodin
10.09. 2024 od 14.30 hodin
08.10. 2024 od 14.30 hodin
12.11. 2024 od 14.30 hodin
10.12. 2024 od 14.30 hodin

2024:                                                                                                                            
09.01.2024
únorová schůze zrušena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12.03.2024
09
.04.2024
07.05.2024
11.06.2024
10.09.2024
08.10.2024
12.11.2024
10.12.2024

2023:                                                                                                                                                                                                              

05.01.2023
14.02.2023
28.03.2023
Dubnová schůze zrušena
09.05.2023
13.06.2023
12.09.2023
24.10.2023
14.11.2023
12.12.2023

2022:

11.01. 2022
15.02. 2022
08.03. 2022
12.04. 2022
10.05. 2022
14.06. 2022
13.09. 2022
11.10. 2022
08.11. 2022
13.12. 2022

2021:
12.01.2021
09.02.2021
09.03.2021
13.04.2021
11.05.2021
08.06.2021
07.09. 2021
20.10. 2021
16.11. 2021
14.12. 2021

2020:
21.01. 2020
11.02. 2020
10.03. 2020
14.04. 2020 - jednání se nekonalo z důvodu koronaviru
12.05. 2020 - jednání se nekonalo z důvodu koronaviru
16.06. 2020
14.09. 2020
20.10. 2020 - jednání se nekonalo z důvodu koronaviru
24.11. 2020 - jednání se nekonalo z důvodu koronaviru
08.12. 2020

2019:
15. 1. 2019
12. 2. 2019
12. 3. 2019
24. 4. 2019
11. 6. 2019
25. 9. 2019
15. 10. 2019
25. 11. 2019
17. 12. 2019

2018:

9. 1. 2018

6. 2.  2018

13. 3. 2018

24. 4. 2018

15. 5. 2018

19. 6. 2018

8. 10. 2018

11. 12. 2018


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |