Zdravé město  Litoměřice

Zdravé město Zapojení veřejnosti Školní fóra


Školní fóra


První školní fóra se v Litoměřicích konala poprvé v roce 2016, první fóra se ale zkušebně konala již v roce 2015.

ZŠ Lingua Universal, 11. 4. 2022

Účast - 22 žáků 5. - 9. tříd, kantorka, Zdravé město 2x, starosta, místostarosta, pracovník MěÚ, koordinátorka ZaMLit, media

Anketa pro Oblast škola – 92 žáků 5. - 9. tříd

Oblast škola

Rozšířit nabídku školního bufetu, nahradit igelitové sáčky papírovými

Automaty na jídlo

Lavice o dvou/třech místech

Oblast město

Legální zdi na graffiti

 

Masarykova ZŠ, 28. 3. 2022

Účast - 16 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 2 pracovníci MěÚ, 1 místostarosta, 1 zastupitel,

Anketa pro Oblast škola – 291 žáků 6. - 9. tříd

Oblast škola

Automat na kávu a teplé nápoje

Možnost zakoupení nápojů jako součást nabídky s pečivem

Možnost využívat telefony během výuky

Oblast město

Pěší Policie

 

ZŠ Na Valech, 25. 3. 2022

Účast - 20 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 3 pracovníci MěÚ, 1 zastupitel

Anketa pro Oblast škola - 263 žáků 3. - 9. tříd

Oblast škola (uvedeny první tři náměty)

Oblast škola

Bufet

Relaxační zóny

Vylepšit WC

Oblast město

Zvýšit bezpečnost ve městě – častější hlídky MP a PČR

 

 

ZŠ Havlíčkova, 12. 4. 2022

Účast - 25 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 1 pracovníci MěÚ, 1 místostarosta, 1 zastupitel, 3 hosté (Sever, NSZM)

Anketa pro Oblast škola – 186 žáků 5. - 9. tříd

Oblast škola

Oprava a lepší údržba školních WC

Dvě výdejní okénka v jídelně

Automat na jídlo a pití

Oblast město

Více parkovacích míst na sídlištích

 

ZŠ Boženy Němcové, 20. 4. 2022

Účast - 29 žáků 6. - 9. tříd, vedení školy,5 pracovníků MěÚ,1 místostarosta,1 zastupitel

Anketa pro Oblast škola – 114 žáků

Oblast škola

Více interaktivní výuky

Vymalovat v suterénu

Nainstalovat přepážky mezi pisoáry na chlapeckých WC

Oblast město

Vybudovat pítko na ostrově + u elektrárny směr Třeboutice

 

ZŠ Ladova, 21. 4. 2022

Účast – 30 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 1 pracovníků MěÚ, 1 místostarostové, 1 zastupitel

Anketa pro Oblast škola – 267 žáků 5. - 9. tříd

Oblast škola

Více skříněk do šaten

Zrušit ŽK a nechat Edu Page

Dodržovat pravidlo tří testů za den

Oblast město

Zlepšit kvalitu nemocnice (prodloužit ordinační dobu, zkrátit čekací dobu, více lékařů, odborná péče)

 

ZŠ U Stadionu, 22. 4. 2022

Účast – 27 žáků 5. - 9. tříd, 2 pracovníci MěÚ, 1 zastupitel

Anketa pro Oblast škola – 322 žáků

Oblast škola

Více výletů a exkurzí

Pořádat častěji tématické dny

Opravit přepážky na dívčích WC na 2. stupni

Oblast město

Upravit povrch tobogánu na koupališti

 

 

Souhrn:

Počet žáků, kteří se účastnili školní fór v roce 2018: 191

Počet žáků, kteří vyplnili anketní lístky pro Oblast škola: 1706

 

S výsledky v oblasti škola/po celoškolní anketě/ bude pracovat vedení školy

a své hodnocení přednese v úvodu školního fóra v dalším roce.

V oblasti město postupuje z každé školy námět, který se umístil na prvním

místě do celoměstské školní ankety po konání mladého fóra.

KTERÉ NÁMĚTY SI VYBRALI ŽÁCI VE ŠKOLNÍCH FÓRECH NA LITOMĚŘICKÝCH ZŠ JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

 

25. 3.                  ZŠ Na Valech                                Zvýšit bezpečnost ve městě – častější hlídky MP a PČR (16 hlasů)

28. 3.                  ZŠ Masarykova                             Pěší policie (7 hlasů)

11. 4.                  ZŠ Lingua Universal                     Více kamer ve městě (16 hlasů)

12. 4.                  ZŠ Havlíčkova                               Více parkovacích míst na sídlištích (16 hlasů)

20. 4.                  ZŠ Boženy Němcové                    Vybudovat pítko na ostrově na u elektrárny směr Třeboutice (14 hlasů)

21. 4.                  ZŠ Ladova                                      Zlepšit péči v nemocnici, zkrátit čekací dobu, prodloužit otevírací dobu (15 hlasů)

22. 4.                  ZŠ U Stadionu                               Upravit povrch tobogánu na koupališti (15 hlasů)

KTERÉ NÁMĚTY SI VYBRALI ŽÁCI VE ŠKOLNÍCH FÓRECH NA LITOMĚŘICKÝCH ZŠ JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

6. 2.                  ZŠ U Stadionu                   automaty na pití a zdravou výživu - 29 hlasů

7. 2.                  ZŠ Masarykova                 plavání pro 2. stupeň - 18 hlasů

12. 2.                ZŠ Havlíčkova                   změna povrchu na oválu (tartan) – 19 hlasů

13. 2.                ZŠ Lingua Universal         povolení mobilních telefonů o přestávkách - 17 hlasů

14. 2.                ZŠ Na Valech                     rekonstrukce WC - 12 hlasů

17. 2.                ZŠ Boženy Němcové       rekonstrukce WC - 17 hlasů

18. 2.                ZŠ Ladova                          mít pouze EduPage (zrušit klasické žákovské knížky) - 18 hlasů
Školních fór se zúčastnili ředitelé jednotlivých škol, kteří nejprve informovali přítomné, jak byly realizovány priority z loňského fóra. Poté se vyjádřili k možnosti realizace těch letošních.

ŠKOLNÍ FÓRA V ROCE 2019:

ZŠ Na Valech, 13. 2. 2019
Účast - 26 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 5 pracovníků MěÚ,1 zastupitel
Anketa pro Oblast škola - 264 žáků 4. - 9. tříd
Oblast škola (uvedeny první tři náměty)
Výlety do zahraničí pro 2. stupeň
Lepší obědy
Trávit velkou přestávku venku
Oblast škola
Dlouhé čekací doby v nemocnici

ZŠ Boženy Němcové, 12. 2. 2019
Účast - 32 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 5 pracovníků MěÚ, 1 zastupitel
Anketa pro Oblast škola – 262 žáků 5. - 9. tříd
Oblast škola
Znovu otevřít bufet nebo automat na jídlo
Nové dresy na TV
Nové nářadí do tělocvičny
Oblast město
Delší otevírací doba školní jídelny

Masarykova ZŠ, 6. 2. 2019
Účast - 21 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy, 4 pracovníci MěÚ, 1místostarosta,1zastupitel
Anketa pro Oblast škola – 195 žáků 5. - 9. tříd
Oblast škola
Mobily o přestávkách
Obchod se školními pomůckami
Vybudování tělocvičny
Oblast město
Místo pro setkávání mládeže

ZŠ U Stadionu, 7. 2. 2019
Účast - 32 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy,4 pracovníci MěÚ,1 místostarosta,1 zastupitel
Anketa pro Oblast škola – 401 žáků 2. - 9. tříd
Oblast škola
Upozornění před testy z jednotlivých předmětů
Volný pohyb po chodbách a možný vstup do jiných tříd
Podsedáky na židle ve třídách
Oblast město
Jump park

ZŠ Havlíčkova, 15. 2. 2019
Účast - 29 žáků 6. - 9. tříd, vedení školy,5 pracovníků MěÚ,1 místostarosta,1 zastupitel
Anketa pro Oblast škola – 220 žáků 3. - 9. tříd
Oblast škola
Zavedení čipových karet
Nové osvětlení ve škole
Přednost na obědech pro 2. stupeň před odpoledním vyučováním
Oblast město
Více sportovních hal

ZŠ Ladova 5. 2. 2019
Účast – 28 žáků 5. - 9. tříd, vedení školy,6 pracovníků MěÚ,2 místostarostové,1 zastupitel
Anketa pro Oblast škola – 270 žáků 5. - 9. tříd
Oblast škola
Zrušení zákazu užívání mobilních telefonů
Zavedení objednávkového systému v jídelně
Skříňky pro všechny žáky
Oblast město
Místo pro setkávání mládeže

ZŠ Lingua Universal, 8. 2. 2019
Účast – 23 žáků 5. - 9. tříd, 4 pracovníci MěÚ,1 zastupitel
Anketa pro Oblast škola – 94 žáků 4. - 9. tříd
Oblast škola
Zlepšit prostředí toalet
Automat na zdravé potraviny, barely s vodou
Povolit mobilní telefony
Oblast město
Skatepark, BMX dráha

Souhrn:
Počet žáků, kteří se účastnili školní fór v roce 2018: 191
Počet žáků, kteří vyplnili anketní lístky pro Oblast škola: 1 706

S výsledky v oblasti škola/po celoškolní anketě/ bude pracovat vedení školy a své hodnocení přednese v úvodu školního fóra v dalším roce.
V oblasti město postupuje z každé školy námět, který se umístil na prvním místě do celoměstské školní ankety po konání mladého fóra.

ŠKOLNÍ FÓRA V ROCE 2018

Školní fórum probíhá přímo na škole a na akci jsou studenty diskutovány především problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Kromě jejich nápadů na vylepšení ve škole nás zajímá i návrh na další rozvoj města. 
I mladá generace, když se zajímá o veřejné dění a možnosti zapojení do rozhodování, může mnoho změnit.
Navržené TOP návrhy na zlepšení města budou zařazeny do ankety Mladého fóra.

5. 2. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA (5. ZŠ)
Svojsíkova 5, od 9 do 12 hodin
TOP problém města: Málo míst pro zábavu starší mládeže

7. 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LADOVA (8. ZŠ)
Ladova 5, od 9 do 12 hodin
TOP problém města: Modernizace plaveckého bazénu

8. 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, U STADIONU (6. ZŠ)
U Stadionu 4, od 8.30 do 11.30 hodin
TOP problém města: Více zdravých stravovacích podniků

9. 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA (7. ZŠ) 
Havlíčkova 32, od 9 do 12 hodin
TOP problém města: Zřízení aquaparku

20. 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NA VALECH (1. ZŠ)
Na Valech 53, od 9 do 12 hodin
TOP problém města: Větší čistota ve městě

21. 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BOŽENY NĚMCOVÉ (3. ZŠ)
Boženy Němcové 2, od 9 do 12 hodin
TOP problém města: Oprava dolního nádraží (interiér)
  
22. 2. ZŠ LINGUA UNIVERSAL
Sovova 2, od 10 do 13 hodin
TOP problém města: Oprava letního kina


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |