Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Zapojení veřejnosti Zastupitelstvo mládeže


Zastupitelstvo mládeže


Zastupitelstvo mládeže města Litoměřice

Dětské zastupitelstvo, nyní nově "Zastupitelstvo mládeže", bylo založeno v prosinci roku 2002 na základě iniciativy nevládní neziskové organizace, Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Důležitým aspektem pro vznik a působení Dětského zastupitelstva v Litoměřicích byl Městský úřad Litoměřice, jenž přijal již od začátku Dětské zastupitelstvo jako svého regulérního partnera.
Hlavním cílem Zastupitelstva mládeže je možnost aktivního zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě Litoměřice a okolí. Díky této možnosti se rozšiřují příležitosti seznamování a učení dětí a mládeže procesům, kterými lze ovlivňovat dění ve městě,  zastupitelé se učí výchově k aktivnímu občanství a v neposlední řadě se účastní  dobrovolnické činnosti v nejrůznějších oblastech (zejména pomoc neziskovým organizacím při pořádání osvětových akcí).
Mezi přínosy jistě patří „jiný“ úhel pohledu dětí a mládeže na projednávaná a řešená  témata a způsoby řešení problémů.

KONTAKT
e-mail: sever-ltm@ekologickavychova.cz
mobil: 739 203 212 

Struktura Dětského zastupitelstva

 • Skládá vždy ze dvou zástupců základní nebo střední školy města.
 • Členové jsou voleni zástupci školních senátů a parlamentů.
 • Členem Dětského zastupitelstva se však může stát každý mladý člověk z Litoměřic (nebo okolí), případně z litoměřické školy, který má zájem o zapojení do činnosti.
 • Zasedá každý čtvrtek od 16.00 hodin v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER (Masarykova 35, malá budova ZŠ – naproti finančnímu úřadu).
 • Mezi tématické oblasti, kterými se zabývají patří volný čas dětí a mládeže, životní prostředí a život ve školách.
 • Jednotlivé názory, postoje a způsoby řešení problémů dětských zastupitelů jsou shrnuty a předány na veřejných setkáních zástupců města Litoměřic. 
 • Mezi aktivity, které dětské zastupitelsto pořádá, patří:
 • Tématicky zaměřená pravidelná zasedání (např. zázemí pro volný čas, doprava, životní prostředí).
 • Účast na specializovaných exkurzích.
 • Víkendové pobyty zaměřené na spolupráci a vzdělávání.
 • Pořádání akcí pro veřejnost (Den Země a další).
 • Podpora vzniku a rozvoje školních parlamentů.
 • Setkávání s podobnými skupinami z jiných měst ČR.
 • Realizace vlastních projektů.
 • Vzdělávání – osvojení si znalostí, dovedností a postojů.

Zpět


© 2023   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |