Zdravé město Litoměřice

Zdravé město Zapojení veřejnosti Mladé fórum


Mladé fórum


Ověřovací anketa byla spuštěna 29. 5. 2023 a ukončena 30. 6. 2023. Celkově se jí zúčastnilo 140 respondentů.

Výsledky předalo Zdravé město Litoměřice Radě města k projednání. Pořadí jednotlivých návrhů je následující:

1. Více letních koncertů - 55 hlasů

2. Dlouhá čekací doba v nemocnici - 49 hlasů

3. Exkurze mezi školami - 48 hlasů

4. Více zeleně na náměstích - 31 hlasů

5. Lepší osvětlení ulic - 24 hlasů

6. Více mlžných sloupů - 23 hlasů 

7. Renovace přístřešku na dolním nádraží - 21 hlasů

8. Oddělená studovna v knihovně - 12 hlasů

9. Nedostatek míst v domovech seniorů - 12 hlasů 

10. Delší otevírací doba na hřištích - 4 hlasy 

 

Souhrnné výsledky ankety ZDE 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na Mladém fóru vzešlo celkem deset finálních návrhů, které se dostávají do hlasování v online anketě:

1. Lepší osvětlení ulic 

2. Exkurze mezi školami 

3. Dlouhá čekací doba v nemocnici 

4. Více mlžných sloupů 

5. Více letních koncertů 

6. Delší otevírací doba na hřištích

7. Více zeleně na náměstích 

8. Oddělená studovna v knihovně 

9. Nedostatek míst v domovech důchodců 

10. Renovace přístřešku na dolním nádraží 

Finální výsledky ankety po Mladém fóru:

1.           Zlepšit kvalitu nemocnice (prodloužit ordinační dobu, zkrátit čekací dobu, více lékařů, oborná péče …) - 155 hlasů
2.           Podpora brigádních míst - 148 hlasů
3.           Rekonstrukce koupaliště + upravit povrch tobogánu na koupališti - 114 hlasů
4.           Startovací byty pro mladé - 113 hlasů
5.           Festivaly pro mládež - 101 hlasů
6.           Rozšíření akci pro školy - 75 hlasů
7.           Bezpečnostní kamery + více pěších hlídek Policie ČR a Městské policie Litoměřice - 49 hlasů
8.           Oprava cyklostezky směr Žalhostice - 33 hlasů
9.           Kontejnery na olej a kov - 24 hlasů
10.         Více parkovacích míst na sídlištích - 23 hlasů
11.         Vybudovat pítko na ostrově + u elektrárny směr Třeboutice - 22 hlasů
12.         Stojany na kola u škol - 13 hlasů
13.         Seřízení doby veřejného osvětlení - 7 hlasů

Výsledky ankety po Mladém fóru 2022

 

______________________________________________________________________________________________________

Mladé fórum, které proběhlo 12. května ve varhanním sále na ZŠ Boženy Němcové, přineslo spoustu nových pohledů na dění ve městě očima mladých.

Např. startovací byty pro mladé, rekonstrukce koupaliště nebo větší bezpečnost ve městě – to jsou problémy, které trápí žáky základních škol a studenty gymnázia v Litoměřicích. Téměř padesát žáků a studentů společně se zástupci odborů městského úřadu, ředitelkou Městských kulturních zařízení a zástupce Městské policie Litoměřice vznášelo náměty na zlepšení v oblasti životního prostředí, kultury, sportu, zdraví, sociální oblasti, dopravy a bezpečnosti ve městě.

V první části akce shrnul řešení problémů mladých z minulých fór zastupitel a politik Zdravého města Litoměřice Petr Hermann. Svou prezentaci o činnosti Zastupitelstva mládeže Litoměřice představili mladí zastupitelé, kteří by rádi do dalších let nabrali nové členy z řad školáků, kteří mají zájem o dění ve městě.

Na závěr zástupci jednotlivých oblastí prezentovali náměty žáků a studentů, některé okomentoval přímo místostarosta Lukas Wünsch. Nakonec proběhlo závěrečné hlasování, ze kterého vzešlo 10 priorit. K těmto prioritám z Mladého fóra přidáme také náměty ze školních fór, a to vždy jeden za školu. Vše je součástí ankety, která probíhá na školách do konce června. Vzhledem k tomu, že se některé priority opakují, šlo nakonec do závěrečné ankety 13 námětů. Výsledné priority předložíme vedení města k řešení.

DESATERO PRIORIT mladých:

1.           Startovací byty pro mladé
2. - 3.    Rozšíření akcí pro školy
2. - 3.    Rekonstrukce koupaliště
4.           Festivaly pro mládež
5.           Podpora brigádních míst
6.           Bezpečností kamery + více pěších hlídek Policie ČR a Městské policie Litoměřice
7. – 8. Seřízení doby veřejného osvětlení
9.           Opava cyklostezky směr Žalhostice
10.        Stojany na kola u škol

Priority, které vzešly ze školních fór:

 • ZŠ Na Valech
  Zvýšit bezpečnost ve městě – častější hlídky MP a PČR
 • ZŠ Masarykova
  Pěší policie + zvýšit bezpečnost na přechodech
 • ZŠ Lingua Universal
  více kamer po městě
 • ZŠ Havlíčkova
  více parkovacích míst na sídlištích
 • ZŠ Boženy Němcové
  pítko na ostrově + u elektrárny směr Třeboutice
 • ZŠ Ladova
  Zlepšit nemocnici (lepší péče, delší ordin. hodiny, více lékařů …)
 • ZŠ U Stadionu
  Upravit povrch tobogánu na koupališti           

Organizátorem Mladého fóra 2022 bylo Středisko ekologické výchovy SEVER, Zastupitelstvo mládeže a Zdravé město Litoměřice.

Tato aktivita probíhá v rámci projektu "PART-NET", podpořené grantem z fondů EHP 2014-2021

Materiál s výsledky Mladého fóra a následné ověřovací ankety 2019 projednala rada města 24. 6., usnesením č. 389/14/2019 jej schválila.
Rada města si k realizaci vybrala námět "Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém

Finální výsledky ankety po Mladém fóru 2019:
1. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách - 89 hlasů
2. Vybudovat jump arénu - 74 hlasů
3. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici - 36 hlasů
4. Vybudovat více sportovních hal ve městě - 33 hlasů
5. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně - 31 hlasů
6. Zavést vratné kelímky na akcích - 28 hlasů
7. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu - 27 hlasů
8. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí - 22 hlasů
9. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu - 13 hlasů
10. - 11. Vybudovat místo pro setkávání mládeže - 12 hlasů
11. - 11. Vybudovat umělý fotbalový trávník - 12 hlasů
12. - 13. Instalovat semafor s odpočítáváním pro chodce v ulici Na Valech - 10 hlasů
13. - 13. Zajistit více kontrol Policie ČR a městské policie v klubech - 10 hlasů
14. Zrekonstruovat a lépe udržovat skatepark a BMX dráhu - 7 hlasů
15. Vybudovat tělocvičnu u ZŠ Masarykova - 6 hlasů

 

Dokumenty ke stažení:
Výsledky ankety po Mladém fóru 2019
Celkové výsledky po Mladém fóru 2019

Mladé fórum 2019
12. března 2019, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Mladé fórum proběhlo v úterý 12. března na Základní škole Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží.
V sále se sešlo téměř 60 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2019:

 1. Konsent – přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu                               20 hlasů
 2. Zajištění bezpečí a osvěty pro LGBT komunitu                                                8 hlasů
 3. Zřízení tělocvičny u ZŠ Masarykova                                                                   7 hlasů
 4. Kontrola PČR a MěP v klubech                                                                            6 hlasů
 5. Kvalitní strava v centrální školní jídelně                                                            6 hlasů
 6. Odpočítávadlo na semaforech pro chodce                                                      5 hlasů
 7. Zavedení vratných kelímků na akcích                                                                4 hlasy
 8. Umělý fotbalový trávník v kasárnách                                                                 4 hlasy
 9. Úklid skateparku                                                                                                    4 hlasy
 10. Recykl kontejnery/koše na náměstí                                                                    3 hlasy

 

Ze školních fór vzešly tyto návrhy:

ZŠ Na valech                        Dlouhé čekací doby v nemocnici

ZŠ Boženy Němcové          Delší otevírací doba školní jídelny

Lingua Universal a

Masarykova ZŠ                    Skatepark, BMX dráha

ZŠ U Stadionu                      Jump aréna /Jump park/

ZŠ Havlíčkova                      Více sportovních hal

ZŠ Ladova                             Místo pro setkávání mládeže

Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny elektronickou anketou. Na Mladém fóru v roce 2020 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2019.

Zápis z mladého fóra 2019

Mladé fórum 2018
13. 3. 2018, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Mladé fórum proběhlo v úterý 13. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 
V sále se sešlo cca 50 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2018:

 • 1. Vybudovat lezeckou stěnu, jump park (23 hlasů)
 • 2. Zřídit zázemí pro scházení mládeže (16 hlasů)
 • 3. Uspíšit přestěhování ZUŠ (9 hlasů)
 • 4.  Zajistit lepší vytápění škol (všech tříd) a zavést kontroly teplot ve třídách (8 hlasů)
 • 5. Vybudovat novou víceúčelovou halu u GJJ (6 hlasů)
 • 6. – 7. Omezit parkování na náměstí (5 hlasů)
 • 6. – 7. Vybudovat atletický ovál u ZŠ Havlíčkova (5 hlasů)
 • 8. – 10. Vytvořit umělý fotbalový trávník (4 hlasů)
 • 8. – 10.  Vybudovat zázemí pro odložení věcí na Střeleckém ostrově (zamykatelné skříňky) (4 hlasy)
 • 8. – 10.  Snížit cenu pronájmu MKZ (maturitní plesy) (4 hlasy)


K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

 • Větší čistota ve městě (ZŠ Na Valech)
 • Oprava dolního nádraží (interiér) (ZŠ Boženy Němcové)
 • Málo míst pro zábavu starší mládeže (Masarykova ZŠ)
 • Více zdravých stravovacích podniků (ZŠ U Stadionu)
 • Zřízení aquaparku (ZŠ Havlíčkova)
 • Modernizace plaveckého bazénu (ZŠ Ladova)
 • Oprava letního kina (ZŠ Lingua Universal)
   

Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2018).
Na Mladém fóru v roce 2019 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2018.

Mladé fórum 2017
15. 3. 2017, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Mladé fórum proběhlo ve středu 15. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 
V sále se sešlo 51 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2017:

 • 1. Vybudovat víceúčelovou sportovní halu (27 hlasů)
 • 2. Zajistit více zeleně v centru města a u nemocnice (10 hlasů)
 • 3. – 4. Zajistit funkčnost pítka v Jiráskových sadech, vybudovat nové pítko na Střeleckém ostrově (8 hlasů)
 • 3. – 4. Převést gymnázium pod správu města (8 hlasů)
 • 5. Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy (7 hlasů)
 • 6. – 7. Likvidovat nelegální skládky (Cihelna, pod Radobýlem, u koželužny – Albert) (6 hlasů)
 • 6. – 7. Zrealizovat pěší zónu na náměstí, omezit parkování (6 hlasů)
 • 8. Kontrolovat teploty a zařízení ve třídách a na chodbách škol (5 hlasů)
 • 9. – 10. Zajistit večerní osvětlení hřiště u ZŠ U Stadionu (4 hlasy)
 • 9. – 10. Opravit cyklostezku podél Labe (4 hlasy)

K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

 • zřídit KFC v Galerii Na Soutoku (ZŠ Na Valech)
 • zřídit McDonald´s (ZŠ Boženy Němcové)*
 • zřídit McDonald´s (Masarykova ZŠ)*
 • provést úpravy plaveckého bazénu (ZŠ U Stadionu)
 • opravovat chodníky a silnice (ZŠ Havlíčkova)
 • vykázat narkomany od horního nádraží (ZŠ Ladova)

*Zřízení KFC, McDonald´s apod. není prioritou Zdravého města Litoměřice, jelikož nepřispívá ke zdravému životnímu stylu.

Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2017).
RM je vzala na vědomí a do „Zprávy k TOP P 2017 – navrhovaná opatření“ doporučila přidat problém „Opravit cyklostezku podél Labe.“
Na Mladém fóru v roce 2018 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2017.


Zpět


© 2024   Zdravé město Litoměřice - všechna práva vyhrazena | CMS: Nepri NET |