Upravit stránku

Mladé fórum

 • Mladé fórum 2022

  Finální výsledky ankety po Mladém fóru:

  1.           Zlepšit kvalitu nemocnice (prodloužit ordinační dobu, zkrátit čekací dobu, více lékařů, oborná péče …) - 155 hlasů
  2.           Podpora brigádních míst - 148 hlasů
  3.           Rekonstrukce koupaliště + upravit povrch tobogánu na koupališti - 114 hlasů
  4.           Startovací byty pro mladé - 113 hlasů
  5.           Festivaly pro mládež - 101 hlasů
  6.           Rozšíření akci pro školy - 75 hlasů
  7.           Bezpečnostní kamery + více pěších hlídek Policie ČR a Městské policie Litoměřice - 49 hlasů
  8.           Oprava cyklostezky směr Žalhostice - 33 hlasů
  9.           Kontejnery na olej a kov - 24 hlasů
  10.         Více parkovacích míst na sídlištích - 23 hlasů
  11.         Vybudovat pítko na ostrově + u elektrárny směr Třeboutice - 22 hlasů
  12.         Stojany na kola u škol - 13 hlasů
  13.         Seřízení doby veřejného osvětlení - 7 hlasů

  Výsledky ankety po Mladém fóru 2022

   

  ______________________________________________________________________________________________________

  Mladé fórum, které proběhlo 12. května ve varhanním sále na ZŠ Boženy Němcové, přineslo spoustu nových pohledů na dění ve městě očima mladých.

  Např. startovací byty pro mladé, rekonstrukce koupaliště nebo větší bezpečnost ve městě – to jsou problémy, které trápí žáky základních škol a studenty gymnázia v Litoměřicích. Téměř padesát žáků a studentů společně se zástupci odborů městského úřadu, ředitelkou Městských kulturních zařízení a zástupce Městské policie Litoměřice vznášelo náměty na zlepšení v oblasti životního prostředí, kultury, sportu, zdraví, sociální oblasti, dopravy a bezpečnosti ve městě.

  V první části akce shrnul řešení problémů mladých z minulých fór zastupitel a politik Zdravého města Litoměřice Petr Hermann. Svou prezentaci o činnosti Zastupitelstva mládeže Litoměřice představili mladí zastupitelé, kteří by rádi do dalších let nabrali nové členy z řad školáků, kteří mají zájem o dění ve městě.

  Na závěr zástupci jednotlivých oblastí prezentovali náměty žáků a studentů, některé okomentoval přímo místostarosta Lukas Wünsch. Nakonec proběhlo závěrečné hlasování, ze kterého vzešlo 10 priorit. K těmto prioritám z Mladého fóra přidáme také náměty ze školních fór, a to vždy jeden za školu. Vše je součástí ankety, která probíhá na školách do konce června. Vzhledem k tomu, že se některé priority opakují, šlo nakonec do závěrečné ankety 13 námětů. Výsledné priority předložíme vedení města k řešení.

  DESATERO PRIORIT mladých:

  1.           Startovací byty pro mladé
  2. - 3.    Rozšíření akcí pro školy
  2. - 3.    Rekonstrukce koupaliště
  4.           Festivaly pro mládež
  5.           Podpora brigádních míst
  6.           Bezpečností kamery + více pěších hlídek Policie ČR a Městské policie Litoměřice
  7. – 8.   Seřízení doby veřejného osvětlení
  7. - 8.    Oprava cyklostezky směr Žalhostice

  9.           Kontejnery na olej a kov
  10.        Stojany na kola u škol

  Priority, které vzešly ze školních fór:

  • ZŠ Na Valech
   Zvýšit bezpečnost ve městě – častější hlídky MP a PČR
  • ZŠ Masarykova
   Pěší policie + zvýšit bezpečnost na přechodech
  • ZŠ Lingua Universal
   více kamer po městě
  • ZŠ Havlíčkova
   více parkovacích míst na sídlištích
  • ZŠ Boženy Němcové
   pítko na ostrově + u elektrárny směr Třeboutice
  • ZŠ Ladova
   Zlepšit nemocnici (lepší péče, delší ordin. hodiny, více lékařů …)
  • ZŠ U Stadionu
   Upravit povrch tobogánu na koupališti           

  Organizátorem Mladého fóra 2022 bylo Středisko ekologické výchovy SEVER, Zastupitelstvo mládeže a Zdravé město Litoměřice.

  Tato aktivita probíhá v rámci projektu "PART-NET", podpořené grantem z fondů EHP 2014-2021

 • Mladé fórum 2019

  Materiál s výsledky Mladého fóra a následné ověřovací ankety 2019 projednala rada města 24. 6., usnesením č. 389/14/2019 jej schválila.
  Rada města si k realizaci vybrala námět "Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém

  Finální výsledky ankety po Mladém fóru 2019:
  1. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách - 89 hlasů
  2. Vybudovat jump arénu - 74 hlasů
  3. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici - 36 hlasů
  4. Vybudovat více sportovních hal ve městě - 33 hlasů
  5. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně - 31 hlasů
  6. Zavést vratné kelímky na akcích - 28 hlasů
  7. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu - 27 hlasů
  8. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí - 22 hlasů
  9. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu - 13 hlasů
  10. - 11. Vybudovat místo pro setkávání mládeže - 12 hlasů
  11. - 11. Vybudovat umělý fotbalový trávník - 12 hlasů
  12. - 13. Instalovat semafor s odpočítáváním pro chodce v ulici Na Valech - 10 hlasů
  13. - 13. Zajistit více kontrol Policie ČR a městské policie v klubech - 10 hlasů
  14. Zrekonstruovat a lépe udržovat skatepark a BMX dráhu - 7 hlasů
  15. Vybudovat tělocvičnu u ZŠ Masarykova - 6 hlasů

   

  Dokumenty ke stažení:
  Výsledky ankety po Mladém fóru 2019
  Celkové výsledky po Mladém fóru 2019

  Mladé fórum 2019
  12. března 2019, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

  Mladé fórum proběhlo v úterý 12. března na Základní škole Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží.
  V sále se sešlo téměř 60 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

  TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2019:

  1. Konsent – přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu                               20 hlasů
  2. Zajištění bezpečí a osvěty pro LGBT komunitu                                                8 hlasů
  3. Zřízení tělocvičny u ZŠ Masarykova                                                                   7 hlasů
  4. Kontrola PČR a MěP v klubech                                                                            6 hlasů
  5. Kvalitní strava v centrální školní jídelně                                                            6 hlasů
  6. Odpočítávadlo na semaforech pro chodce                                                      5 hlasů
  7. Zavedení vratných kelímků na akcích                                                                4 hlasy
  8. Umělý fotbalový trávník v kasárnách                                                                 4 hlasy
  9. Úklid skateparku                                                                                                    4 hlasy
  10. Recykl kontejnery/koše na náměstí                                                                    3 hlasy

   

  Ze školních fór vzešly tyto návrhy:

  ZŠ Na valech                        Dlouhé čekací doby v nemocnici

  ZŠ Boženy Němcové          Delší otevírací doba školní jídelny

  Lingua Universal a

  Masarykova ZŠ                    Skatepark, BMX dráha

  ZŠ U Stadionu                      Jump aréna /Jump park/

  ZŠ Havlíčkova                      Více sportovních hal

  ZŠ Ladova                             Místo pro setkávání mládeže

  Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny elektronickou anketou. Na Mladém fóru v roce 2020 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2019.

  Zápis z mladého fóra 2019

 • Mladé fórum 2018

  Mladé fórum 2018
  13. 3. 2018, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

  Mladé fórum proběhlo v úterý 13. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 
  V sále se sešlo cca 50 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

  TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2018:

  • 1. Vybudovat lezeckou stěnu, jump park (23 hlasů)
  • 2. Zřídit zázemí pro scházení mládeže (16 hlasů)
  • 3. Uspíšit přestěhování ZUŠ (9 hlasů)
  • 4.  Zajistit lepší vytápění škol (všech tříd) a zavést kontroly teplot ve třídách (8 hlasů)
  • 5. Vybudovat novou víceúčelovou halu u GJJ (6 hlasů)
  • 6. – 7. Omezit parkování na náměstí (5 hlasů)
  • 6. – 7. Vybudovat atletický ovál u ZŠ Havlíčkova (5 hlasů)
  • 8. – 10. Vytvořit umělý fotbalový trávník (4 hlasů)
  • 8. – 10.  Vybudovat zázemí pro odložení věcí na Střeleckém ostrově (zamykatelné skříňky) (4 hlasy)
  • 8. – 10.  Snížit cenu pronájmu MKZ (maturitní plesy) (4 hlasy)


  K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

  • Větší čistota ve městě (ZŠ Na Valech)
  • Oprava dolního nádraží (interiér) (ZŠ Boženy Němcové)
  • Málo míst pro zábavu starší mládeže (Masarykova ZŠ)
  • Více zdravých stravovacích podniků (ZŠ U Stadionu)
  • Zřízení aquaparku (ZŠ Havlíčkova)
  • Modernizace plaveckého bazénu (ZŠ Ladova)
  • Oprava letního kina (ZŠ Lingua Universal)
    

  Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2018).
  Na Mladém fóru v roce 2019 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2018.

 • Mladé fórum 2017

  Mladé fórum 2017
  15. 3. 2017, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

  Mladé fórum proběhlo ve středu 15. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 
  V sále se sešlo 51 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

  TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2017:

  • 1. Vybudovat víceúčelovou sportovní halu (27 hlasů)
  • 2. Zajistit více zeleně v centru města a u nemocnice (10 hlasů)
  • 3. – 4. Zajistit funkčnost pítka v Jiráskových sadech, vybudovat nové pítko na Střeleckém ostrově (8 hlasů)
  • 3. – 4. Převést gymnázium pod správu města (8 hlasů)
  • 5. Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy (7 hlasů)
  • 6. – 7. Likvidovat nelegální skládky (Cihelna, pod Radobýlem, u koželužny – Albert) (6 hlasů)
  • 6. – 7. Zrealizovat pěší zónu na náměstí, omezit parkování (6 hlasů)
  • 8. Kontrolovat teploty a zařízení ve třídách a na chodbách škol (5 hlasů)
  • 9. – 10. Zajistit večerní osvětlení hřiště u ZŠ U Stadionu (4 hlasy)
  • 9. – 10. Opravit cyklostezku podél Labe (4 hlasy)

  K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

  • zřídit KFC v Galerii Na Soutoku (ZŠ Na Valech)
  • zřídit McDonald´s (ZŠ Boženy Němcové)*
  • zřídit McDonald´s (Masarykova ZŠ)*
  • provést úpravy plaveckého bazénu (ZŠ U Stadionu)
  • opravovat chodníky a silnice (ZŠ Havlíčkova)
  • vykázat narkomany od horního nádraží (ZŠ Ladova)

  *Zřízení KFC, McDonald´s apod. není prioritou Zdravého města Litoměřice, jelikož nepřispívá ke zdravému životnímu stylu.

  Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2017).
  RM je vzala na vědomí a do „Zprávy k TOP P 2017 – navrhovaná opatření“ doporučila přidat problém „Opravit cyklostezku podél Labe.“
  Na Mladém fóru v roce 2018 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2017.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti