Upravit stránku

Mladé fórum

Materiál s výsledky Mladého fóra a následné ověřovací ankety 2019 projednala rada města 24. 6., usnesením č. 389/14/2019 jej schválila.
Rada města si k realizaci vybrala námět "Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí". O realizaci vás budeme informovat.

Finální výsledky priorit mladého fóra:

1. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách - 89 hlasů
2. Vybudovat jump arénu - 74 hlasů
3. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici - 36 hlasů
4. Vybudovat více sportovních hal ve městě - 33 hlasů
5. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně - 31 hlasů
6. Zavést vratné kelímky na akcích - 28 hlasů
7. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu - 27 hlasů
8. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí - 22 hlasů
9. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu - 13 hlasů
10. - 11. Vybudovat místo pro setkávání mládeže - 12 hlasů
11. - 11. Vybudovat umělý fotbalový trávník - 12 hlasů
12. - 13. Instalovat semafor s odpočítáváním pro chodce v ulici Na Valech - 10 hlasů
12. - 13. Zajistit více kontrol Policie ČR a městské policie v klubech - 10 hlasů
14. Zrekonstruovat a lépe udržovat skatepark a BMX dráhu - 7 hlasů

15. Vybudovat tělocvičnu u ZŠ Masarykova - 6 hlasů

Výsledky ankety po Mladém fóru 2019:

1. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách - 89 hlasů
2. Vybudovat jump arénu - 74 hlasů
3. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici - 36 hlasů
4. Vybudovat více sportovních hal ve městě - 33 hlasů
5. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně - 31 hlasů
6. Zavést vratné kelímky na akcích - 28 hlasů
7. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu - 27 hlasů
8. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí - 22 hlasů
9. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu - 13 hlasů
10. - 11. Vybudovat místo pro setkávání mládeže - 12 hlasů
11. - 11. Vybudovat umělý fotbalový trávník - 12 hlasů
12. - 13. Instalovat semafor s odpočítáváním pro chodce v ulici Na Valech - 10 hlasů
13. - 13. Zajistit více kontrol Policie ČR a městské policie v klubech - 10 hlasů
14. Zrekonstruovat a lépe udržovat skatepark a BMX dráhu - 7 hlasů
15. Vybudovat tělocvičnu u ZŠ Masarykova - 6 hlasů

Dokumenty ke stažení:
Výsledky ankety po Mladém fóru 2019
Celkové výsledky po Mladém fóru 2019

 

Mladé fórum 2019
12. března 2019, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Mladé fórum proběhlo v úterý 12. března na Základní škole Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží.
V sále se sešlo téměř 60 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2019:

 1. Instalovat semafor s odpočítáváním pro chodce v ulici Na Valech

 2. Prodloužit otevírací dobu v centrální školní jídelně

 3. Vybudovat jump arénu

 4. Vybudovat místo pro setkávání mládeže

 5. Vybudovat tělocvičnu u ZŠ Masarykova

 6. Vybudovat umělý fotbalový trávník

 7. Vybudovat více sportovních hal ve městě

 8. Zajistit bezpečí a osvětu pro LGBT komunitu

 9. Zajistit přednášky o zdravém a konsenzuálním sexu -podpora profesionální sexuální výchovy - odborné přednášky i běžná výuka

 10. Zajistit více kontrol Policie ČR a městské policie v klubech - rozdělení na kluby 18+ s alkoholem a 15+ bez alkoholu (například časově)

 11. Zavést vratné kelímky na akcích

 12. Zkrátit dlouhé čekací doby v nemocnici

 13. Zlepšit kvalitu jídla ve školních jídelnách - nedostatečná nabídka ke konci otevírací doby, teplota jídla, zdravější a lehčí jídelníček, špatná kvalita jídla (např. rozvařené brambory), ...

 14. Zrekonstruovat a lépe udržovat skatepark a BMX dráhu - vytvořit provozní řád

 15. Zřídit koše a podzemní kontejnery na recyklovaný odpad na Mírovém náměstí

Ze školních fór vzešly tyto návrhy:

 • ZŠ Ladova                     místo pro setkávání mládeže

 • ZŠ Masarykova            místo pro setkávání mládeže

 • ZŠ U Stadionu              jump aréna/park

 • ZŠ Lingua Universal    skatepark, bmx dráha

 • ZŠ B. Němcové            delší otevírací doba cšj

 • ZŠ Na Valech                dlouhé čekací doby v nemocnici

 • ZŠ Havlíčkova               více sportovních hal

Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny elektronickou anketou. Na Mladém fóru v roce 2020 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2019.

Zápis z mladého fóra 2019

 • Mladé fórum 2018

  Mladé fórum 2018
  13. 3. 2018, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

  Mladé fórum proběhlo v úterý 13. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 
  V sále se sešlo cca 50 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

  TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2018:

  • 1. Vybudovat lezeckou stěnu, jump park (23 hlasů)
  • 2. Zřídit zázemí pro scházení mládeže (16 hlasů)
  • 3. Uspíšit přestěhování ZUŠ (9 hlasů)
  • 4.  Zajistit lepší vytápění škol (všech tříd) a zavést kontroly teplot ve třídách (8 hlasů)
  • 5. Vybudovat novou víceúčelovou halu u GJJ (6 hlasů)
  • 6. – 7. Omezit parkování na náměstí (5 hlasů)
  • 6. – 7. Vybudovat atletický ovál u ZŠ Havlíčkova (5 hlasů)
  • 8. – 10. Vytvořit umělý fotbalový trávník (4 hlasů)
  • 8. – 10.  Vybudovat zázemí pro odložení věcí na Střeleckém ostrově (zamykatelné skříňky) (4 hlasy)
  • 8. – 10.  Snížit cenu pronájmu MKZ (maturitní plesy) (4 hlasy)


  K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

  • Větší čistota ve městě (ZŠ Na Valech)
  • Oprava dolního nádraží (interiér) (ZŠ Boženy Němcové)
  • Málo míst pro zábavu starší mládeže (Masarykova ZŠ)
  • Více zdravých stravovacích podniků (ZŠ U Stadionu)
  • Zřízení aquaparku (ZŠ Havlíčkova)
  • Modernizace plaveckého bazénu (ZŠ Ladova)
  • Oprava letního kina (ZŠ Lingua Universal)
    

  Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2018).
  Na Mladém fóru v roce 2019 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2018.

 • Mladé fórum 2017

  Mladé fórum 2017
  15. 3. 2017, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

  Mladé fórum proběhlo ve středu 15. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 
  V sále se sešlo 51 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

  TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2017:

  • 1. Vybudovat víceúčelovou sportovní halu (27 hlasů)
  • 2. Zajistit více zeleně v centru města a u nemocnice (10 hlasů)
  • 3. – 4. Zajistit funkčnost pítka v Jiráskových sadech, vybudovat nové pítko na Střeleckém ostrově (8 hlasů)
  • 3. – 4. Převést gymnázium pod správu města (8 hlasů)
  • 5. Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy (7 hlasů)
  • 6. – 7. Likvidovat nelegální skládky (Cihelna, pod Radobýlem, u koželužny – Albert) (6 hlasů)
  • 6. – 7. Zrealizovat pěší zónu na náměstí, omezit parkování (6 hlasů)
  • 8. Kontrolovat teploty a zařízení ve třídách a na chodbách škol (5 hlasů)
  • 9. – 10. Zajistit večerní osvětlení hřiště u ZŠ U Stadionu (4 hlasy)
  • 9. – 10. Opravit cyklostezku podél Labe (4 hlasy)

  K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

  • zřídit KFC v Galerii Na Soutoku (ZŠ Na Valech)
  • zřídit McDonald´s (ZŠ Boženy Němcové)*
  • zřídit McDonald´s (Masarykova ZŠ)*
  • provést úpravy plaveckého bazénu (ZŠ U Stadionu)
  • opravovat chodníky a silnice (ZŠ Havlíčkova)
  • vykázat narkomany od horního nádraží (ZŠ Ladova)

  *Zřízení KFC, McDonald´s apod. není prioritou Zdravého města Litoměřice, jelikož nepřispívá ke zdravému životnímu stylu.

  Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2017).
  RM je vzala na vědomí a do „Zprávy k TOP P 2017 – navrhovaná opatření“ doporučila přidat problém „Opravit cyklostezku podél Labe.“
  Na Mladém fóru v roce 2018 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2017.